Vienkartinė išmoka pagimdžius ar įsivaikinus (Engangsstønad)

Motina gali gauti vienkartinę išmoką pagimdžius ar įsisvaikinus, jei ji neuždirbo teisės gauti tėvystės/motinystės išmokų (Foreldrepenger). Jei esate vienišas tėvas taip pat turite teisę gauti vienkartinę išmoką. Kas gali gauti vienkartinę išmoką? Jei pagimdote vaiką ar įsivaikinate vaiką iki 15 metų ir neturite teisės į tėvystės išmokas (Foreldrepenger), galite gauti vienkartinę išmoką (Engangsstønad). Jūs galite…

Nėštumo išmokos (Svangerskapspenger)

Nėščios moterys, kurios negali dirbti nėštumo metu, nes darbo sąlygos gali pakenkti vaisiui, turi teisę gauti nėštumo išmokas. Kas gali gauti nėštumo išmokas? Galite gauti nėštumo išmokas, jeigu jūsų darbas arba darbo aplinka gali pakenkti jūsų arba vaisiaus sveikatai. Viena iš sąlygų gauti išmokas: Nėra galimybės perkelti jūsų į kitą darbo vietą arba suteikti kito pobūdžio…

Kaip panaikinti privalomojo socialinio draudimo (PSD) skolas? Jau galima užsisakyti socialinio draudimo patvirtinimo pažyma NAV tiklalapyje / Kas yra socialinio draudimo sistemos nariai ?

Kaip panaikinti privalomojo socialinio draudimo (PSD) skolas: Bekreftelse på medlemskap i folketrygden  E104 ir E106 forma Jau galima užsisakyti socialinio draudimo patvirtinimo pažymą NAV tinklalapyje. Ši pažyma parodo, kokiais laikotarpiais buvote draustas Norvegijoje. Forma išduodama per kelias savaites/mėnesius. Forespørsel om bekreftelse på medlemskap i folketrygden (NAV 02-01.01) https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=472343 Paraiškos formą reikia užpildyti, pasirašyti ir išsiųsti paštu į NAV, adresu:…

Dotacija kraustymuisi dėl naujo darbo (Tilskudd til flytting for å komme i arbeid)

Dotacija kraustymuisi skiriama vienišai motinai/tėvui, jei prireikia kraustytis tam, kad galima būtų susirasti naują darbą. Tokioje situacijoje gali būti suteikta teisė į subsidijas už persikėlimą. Šiai dotacijai gauti privaloma pateikti informaciją, įrodančią, kad vieniša motina/tėvas negali gauti tinkamo darbo šalia savo gyvenamosios vietos ar kad negali pradėti dirbti, nes neturi kam perleisti vaiko priežiūros. Taip…

Švietimo išmokos (Utdanningsstønad)

Švietimo išmokos skiriamos privalomajam švietimui ar mokslams užbaigti. Švietimo išmokos numatytos tik tuo laikotarpiu, kai turima teisė į pereinamojo laikotarpio išmokas. Švietimo išmokų skyrimas Asmuo gali gauti švietimo išmokas, jei mokslas yra privalomas norint save išlaikyti dirbant. Pavyzdžiui, mokymosi pašalpa gali būti skiriama profesiniam mokymuisi ir bendrajam išsilavinimui gauti. Švietimo išmokų skyrimo laikotarpis Didžiausios švietimo išmokos…

Vaikų priežiūros pašalpa (Barnetilsyn)

Vaikų priežiūros pašalpa – tai išmokos, kurios padeda vienišai motinai/tėvui sumokėti už vaiko priežiūrą, sudaro galimybę dirbti, ieškotis darbo arba mokytis. Asmenys, kurie gali gauti vaikų priežiūros pašalpą Asmuo, norintis gauti vaikų priežiūros pašalpą, turi atitikti tam tikrus reikalavimus: Vieniša mama/tėvas su vaiku turi būti išgyvenę Norvegijoje trejus pastaruosius metus; Vieniša mama/tėvas turi šiuo metu…

Pereinamojo laikotarpio išmokos (Overgangsstønad)

Pereinamojo laikotarpio išmokos yra skiriamos užtikrinti pajamas vienišos motinos arba tėvo, kurie turi išimtinę vaikų globą, pragyvenimui. Šios išmokos mokamos ribotą laiką priklausomai nuo vaiko amžiaus ir poreikių. Asmenys, kurie gali gauti pereinamojo laikotarpio išmokas: Asmuo turi atitikti tam tikras sąlygas, kad gautų išmokas kaip vieniša mama arba tėvas. Vieniša mama arba tėvas su vaiku turi…

Nėštumo išmokos (Svangerskapspenger)

Nėščios moterys, kurios negali dirbti nėštumo metu, nes darbo sąlygos gali pakenkti vaisiui, turi teisę gauti nėštumo išmokas. Kas gali gauti nėštumo išmokas? Galite gauti nėštumo išmokas, jeigu jūsų darbas arba darbo aplinka gali pakenkti jūsų arba vaisiaus sveikatai. Viena iš sąlygų gauti išmokas: Nėra galimybės perkelti jūsų į kitą darbo vietą arba suteikti kito pobūdžio…

Motinystės (tėvystės) atostogos

Motinystės (tėvystės) atostogų metu, apdraustieji tėvai, kurie dirbo samdomąjį darbą 6 mėnesius per pastaruosius 10 mėnesių iki mokamų atostogų laikotarpio pradžios turi, teisę 46 arba 56 savaites gauti pinigines išmokas. Samdomoji ar savarankiškai dirbanti darbuotoja, kuri, pagal įstatymą, prieš gimdymą negali dirbti dėl pavojingų darbo sąlygų ar aplinkos, turi teisę gauti nemokamas atostogas nuo tada,…