Kaip panaikinti privalomojo socialinio draudimo (PSD) skolas:

Bekreftelse på medlemskap i folketrygden  E104 ir E106 forma

Jau galima užsisakyti socialinio draudimo patvirtinimo pažymą NAV tinklalapyje. Ši pažyma parodo, kokiais laikotarpiais buvote draustas Norvegijoje. Forma išduodama per kelias savaites/mėnesius.

Forespørsel om bekreftelse på medlemskap i folketrygden (NAV 02-01.01)

https://www.nav.no/no/Person/Skjemaer-for-privatpersoner/skjemaveileder/vedlegg?key=472343

Paraiškos formą reikia užpildyti, pasirašyti ir išsiųsti paštu į NAV, adresu:

NAV skanning Postboks 1407 Sentrum 0109 OSLO

Dokumentų sąrašas:

  • Darbo sutartis/Darbo sutarties nutraukimo dokumentas (Pridėkite darbo kontraktą arba patvirtinimą iš darbdavio.);
  • Policijos leidimas/leidimas gyventi, išduotas UDI.

Valstybinis socialinio draudimo įstatymas (§ 2. Dalyvavimas socialinio draudimo programoje):

 § 2-1. Asmenys, kurie gyvena Norvegijoje

Asmenys, gyvenantys Norvegijoje, yra privalomojo Socialinio draudimo sistemos nariai.

Asmuo laikomas Norvegijos gyventoju, kai jo buvimas Norvegijoje bus, arba jau yra, nemažiau kaip 12 mėnesių. Asmuo, kuris persikelia į Norvegiją, laikomas gyventoju nuo atvykimo dienos.

Yra tam tikra buvimo sąlyga, kad pretendentas turėtų teisinę gyvenamąją vietą Norvegijoje.

Per laikiną nebuvimą Norvegijoje, kuris neturėtų trukti ilgiau negu 12 mėnesių, jis ir toliau turi būti laikomas Norvegijos gyventoju. Tai yra netaikoma, jeigu jis liks ar liko užsienyje daugiau negu šešis mėnesius per du ar daugiau metų iš eilės.

 § 2-2. Darbuotojai Norvegijoje ir kontinentiniame šelfe

Asmuo, kuris nėra apdraustas pagal § 2-1 str., vis dėl to privalo būti apdraustas, jeigu jis arba ji yra darbuotojas (§ 1-8 str.) Norvegijoje ar Norvegijos kontinentiniame šelfe, susijusiame su naftos, dujų ar kitų gamtinių išteklių žvalgyba ar gavyba. Tai yra taikoma tik tada, jeigu nenumatyta kitaip, arba pagal šį įstatymą.

Tai yra sąlyga, kad pretendentui būtų teisėtai leidžiama dirbti apmokamą darbą Norvegijoje arba Norvegijos kontinentiniame šelfe.

 § 2-7. Savanoriška žmonių narystė Norvegijoje

Asmuo, kuris pasilieka Norvegijoje, bet nėra apdraustas privalomuoju socialiniu draudimu, gali pagal paraišką būti pripažintas kaip savanoriškas narys, jei bendras įvertinimas yra pagrįstas.

Svarstant klausimą, ar asmuo gali būti pripažįstamas kaip savanoriškas narys, atkreipiamas dėmesys:

– Ar pareiškėjas anksčiau buvo apdraustas;

– Ar pareiškėjas yra užsienio socialinio draudimo sistemos narys;

– Ar sutuoktinis yra apdraustas;

– Kiek laiko pareiškėjas gyveno Norvegijoje;

– Kiek laiko pareiškėjas turi gyventi Norvegijoje;

– Kokį kitokį stiprų ryšį turi pareiškėjas su Norvegijos visuomene.

Narystė gali:

a) suteikti pilną socialinį draudimą pagal įstatymą;

b) įtraukti į medicininės pagalbos teikimą pagal 5 skyrių, suteikti ligos pašalpą pagal 8 skyrių, vaikų ir kitų artimų susijusių asmenų ligos pašalpą pagal 9 skyrių, bei suteikti išmokas dėl gimimo ir įvaikinimo pagal 14 skyrių.

Asmuo, kuris yra pripažįstamas kaip narys pagal pirmą skirsnį, sutuoktinis ir vaikai, gyvenantys Norvegijoje kartu, su paraiškos teikėjo prašymu gali būti pripažinti, kaip tos pačios socialinio draudimo srities nariai kaip ir šeimos maitintojas, nebent yra nurodoma ypatingų priežasčių.

Savanoriška narystė įsigalioja nuo to laiko, kai Norvegijos darbo ir gerovės administracija gauna paraišką. Asmuo gali būti pripažintas nariu anksčiau laiko, jei dar nebuvo įvykdytos kitos sąlygos dėl teisės į socialinio draudimo išmokas, ir tai yra pagrįsta.

 § 2-14. Privalomosios narystės nutraukimas

Privalomosios narystės pagal § 2-1 str. netenkama, jeigu jis arba ji išvyksta gyventi į užsienį ir kai tai truks arba trunka ilgiau negu 12 mėnesių.

Kai asmuo yra apdraustas pagal § 2-2 str. ir vis dar gyvena Norvegijoje, turi likti narys iki vieno mėnesio po to, kai baigiasi darbo sutartis.

Asmuo, nurodytas § 2-5 str., turi būti apdraustas iki trijų mėnesių po to, kai pasibaigia tarnyba ar studijos. Narystės privalumai tęsiasi dar taip ilgai, kol jis ar ji:

  • gauna ligos pašalpas ar tėvystės išmokas, arba yra gydomas (gydoma) ligoninėje;
  • yra laikomas, kaip darbo ieškantis asmuo Norvegijos darbo ir gerovės administracijoje (NAV) ar Norvegijos priežiūros institucijoje;
  • yra įdarbintas naujoje tarnyboje, kaip minėta § 2-5 str., bet dar nepradėjo dirbti.

Privalomoji draudimo narystė nedelsiant nutraukiama, kai narys išvyksta dirbti į užsienį ar į užsienyje registruotą laivą. Tai netaikoma, kai asmuo laikinai dirba užsienyje su darbo užmokesčiu ar kitokiu atlyginimu, kurį darbdavys privalo mokėti darbuotojui pagal § 23-2 str.

 § 2-15. Savanoriškos narystės nutraukimas

Savanoriška narystė Norvegijoje baigiasi, kai jis ar ji išvyksta iš Norvegijos.

Narystė taip pat bus nutraukta nariui, kuris buvo įpareigotas mokėti socialinio draudimo įmokas, bet jų nemokėjo.

 PSD skola

Jei dirbate Norvegijoje ir esate apdraustas šalyje, kurioje nebegyvenate (nedeklaravote išvykimo Gyventojų registrui arba Valstybinei mokesčių inspekcijai) Jums gali kauptis PSD skola. Jeigu gyvenate užsienyje, galite deklaruoti išvykimą ir tuomet PSD skola Jums nesikaups. Tai galima padaryti prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų arba savo seniūnijoje.

Pasitikrinti, ar esate draustas PSD, galite čia: http://draudejai.sodra.lt/psd_imoku_skola/#

Jeigu nenorite deklaruoti išvykimo

Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos piliečiai, kad jiems būtų perskaičiuotos PSD įmokos, gali atgaline tvarka užpildyti ar patikslinti gyventojo pajamų deklaracijos (GPM308) duomenis už 2015 metus. Skaičiuodama PSD įmokas „Sodra“ VMI duomenimis vadovausis iki 2017 metų. Nuo kitų metų pagrindu sustabdyti prievolę mokėti PSD įmokas bus tik Gyventojų registrui pateiktos deklaracijos, kurios galios nuo jų pateikimo datos.

Privalomuoju sveikatos draudimu neapsidraudę gyventojai ne tik negali naudotis nemokamomis gydymo paslaugomis (jų draustumas yra nutraukiamas), bet jiems dar ir kaupiasi įsiskolinimas, kuris vėliau bus išieškomas iš jų sąskaitų.

E 106 forma, kuri tai patvirtins bei suteiks Jums galimybę pasinaudoti teise į sveikatos priežiūrą

E 106 formos pažyma patvirtinama, kad asmuo, negyvenantis šalyje, kurioje yra apdraustas, turi teisę į sveikatos priežiūrą. Naudinga dirbti į užsienį važinėjantiems darbuotojams, valstybės tarnautojams ir jų išlaikomiems asmenims. Tačiau teisę ją gauti turi tik tie asmenys, kurie turi šeimą Lietuvoje (sutuoktinis/sutuoktinė, vaikai) arba labai dažnai lankosi Lietuvoje (t. y. „gyvenimo centras“ yra Lietuvoje). Šią formą išduoda HELFO.

Jums reikės: darbo sutarties, algalapių ir dokumento, kad įmonė, kurioje jūs dirbate, yra registruota Norvegijoje.

E 104 / H003 formos pažyma išduodama NAV. Ši pažyma parodo, kokiais laikotarpiais buvote draustas Norvegijoje. Forma išduodama per kelias savaites/mėnesius.

Jei NAV neišduoda pažymos, Jūs galite kreiptis į Sodros Užsienio išmokų tarnybą ir prašyti, jog jie tarpininkautų gaunant E104 formos pažymą iš Norvegijos. Nuoroda plačiau: http://www.lietuva.gov.lt

Užsienyje gyvenantys ir dirbantys Lietuvos piliečiai, kad jiems būtų perskaičiuotos PSD įmokos, gali atgaline tvarka užpildyti ar patikslinti gyventojo pajamų deklaracijos (GPM308) duomenis už 2015 metus. Skaičiuodama PSD įmokas „Sodra“ VMI duomenimis vadovausis iki 2017 metų. Nuo kitų metų pagrindu sustabdyti prievolę mokėti PSD įmokas bus tik Gyventojų registrui pateiktos deklaracijos, kurios galios nuo jų pateikimo datos.

Privalomuoju sveikatos draudimu neapsidraudę gyventojai ne tik negali naudotis nemokamomis gydymo paslaugomis (jų draustumas yra nutraukiamas), bet jiems dar ir kaupiasi įsiskolinimas, kuris vėliau bus išieškomas iš jų sąskaitų.

Atideti skolos išieškomą:

Prašymas dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo

Jei vienos iš aukščiau nurodytų pažymų negalite pateikti nedelsiant, pateikite „Sodros“ skyriui prašymą „Dėl laikino privalomojo sveikatos draudimo įmokų išieškojimo sankcijų netaikymo“. Tuomet, kol pateiksite reikiamus dokumentus, bet ne ilgiau kaip 4 mėnesius, Jums nebus taikomos sankcijos. Prašymą galite pateikti elektroniniu paštu [email protected] arba pristatyti į bet kurį „Sodros“ skyrių.

Prašymas dėl sankcijų netaikymo (1)

 

 

 

E 106 forma >>

E 104 (H003) forma >>