Standartinė 10 % mokesčių lengvata

Standartinė lengvata užsienio darbuotojams, kurią jūs galite pasirinkti pirmus 2 metus dirbdami Norvegijoje vietoj tam tikrų kitų lengvatų – 10 % (Bendrųjų pajamų mokesčių lengvata). Maksimalus atskaičiavimas yra 40 000 NOK per metus.

Be standartinės lengvatos, jūs galite gauti neapmokestintą minimumą – sumą apskaičiuojamą pagal bruto pajamas ir t. t.
Asmeninė lengvata – pagrindinė lengvata susigrąžinant mokestines permokas.

Jūs taip pat galite reikalauti lengvatų už:

• įmokas į Norvegijos viešuosius ar privačius profesinius pensijų fondus;
• įmokas darbo profesinėms sąjungoms.

Jei gyvenote ar šiuo metu gyvenate Norvegijoje visus metus, gausite visą neapmokestinamą minimumą ir asmenę lengvatą (12/12). Jei gyvenote ar šiuo metu gyvenate Norvegijoje dalį deklaruojamų metų, sumos bus apskaičiuojamos atsižvelgiant į tai, kiek mėnesių Jūs dirbote Norvegijoje. Jei, pavyzdžiui, jūs dirbote Norvegijoje 3–4 mėnesius deklaruojamais metais, lengvata sudarys 4/12 sumos.

Standartinė lengvata užsienio darbuotojams nėra mažinama priklausomai nuo išdirbto laiko.

Atkreipkite dėmesį, kad standartinė lengvata nėra skiriama automatiškai – Jūs turite jos paprašyti.

Jei liksite Norvegijoje ilgiau nei 183 dienas per 12 mėnesių arba ilgiau nei 270 dienų per 36 mėnesius, Jūs būsite apmokestinamas kaip Norvegijos gyventojas. Tokiu atveju jūs galite reikalauti standartinės lengvatos pirmus dvejus metus. Net jeigu anksčiau Jums buvo ar nebuvo suteikta teisė į standartinę neapmokestinamųjų pajamų lengvatą dėl prievolės mokėti mokesčius Norvegijoje apribojimo, Jūs turite pasirinkti tarp standartinės lengvatos ir asmeninės lengvatos.
Štai keletas lengvatų, kurių netenkate, kai kreipiatės dėl standartinės lengvatos:
• kelionės išlaidų kompensavimo nuo savo gyvenamosios vietos Norvegijoje ir nuolatinės darbo vietos (darbo);
• paskolos palūkanų kompensavimo;
• tėvystės pašalpų (išlaidų už darželį ir kt.);
• įmokų į privatų pensijų fondą;
• lengvatos už paramą tam tikroms organizacijoms (labdara);
• specialiosios išmokos už tam tikras medicinines išlaidas;
• mokesčių atskaitymų taupymo sistemoje jaunimui (BSU);
• patirtų išlaidų vykstant į darbo kelionę, įskaitant maitinimo, apgyvendinimo ir kelionės išlaidas (Keliautojo statusas). Tai taip lengvatų už kelionės išlaidas į kitas ES/EEE šalis namo. Darbdaviui apmokant maitinimo, apgyvendinimo ir kelionės išlaidas, susijusias su gyvenimu užsienyje (Pendling), tiesiogiai arba per kompensacijas, turite nuspręsti, ar išlaidos turi būti apmokestinamos pagal neto ar bruto metodą. Grynasis metodas reiškia, kad darbdavio išmokos maitinimo, apgyvendinimo ir vizitų namo išlaidoms padengti, neturėtų būti įtrauktos į apmokestinamąsias pajamas (tik jų perteklius). Šiuo atveju Jūs negalite reikalauti standartinės neapmokestinamųjų pajamų lengvatos. Bendrasis metodas reiškia, kad visi moka. Darbdavys turi būti įtrauktas į bendrąjį apmokestinamąjį pelną. Tada galite reikalauti mokesčių atskaitymo išlaidoms ar standartinės neapmokestinamųjų pajamų lengvatos.
Ribota prievolė mokėti
Jei gyvenate Norvegijoje ne ilgiau kaip 183 dienas per 12 mėnesių, arba iki 270 dienų per 36 mėnesius, galite reikalauti standartinės lengvatos. Jūs turite teisę į standartinę neapmokestinamų pajamų lengvatą kiekvieną mėnesį, jei Norvegijoje neužsibūnate vidutiniškai ilgiau nei 90 dienų per metus ir ne daugiau kaip 183 dienas per 12 mėnesių.

 

Kokias kitas lengvatas jūs prarandate, jeigu naudojatės standartine lengvata:

• lengvatą už kelionės išlaidas važinėjant nuo savo namų Norvegijoje iki nuolatinės darbo vietos (darbo);
• paskolos palūkanas, sumokėtas bankui;
• keliautojo statusą (Pendling). Jeigu darbdavys apmoka maitinimo, apgyvendinimo ir kelionės išlaidas tiesiogiai arba per kompensacijas, jūs taip pat negalite reikalauti standartinės lengvatos. Jeigu išlaidos, kurias padengė darbdavys, bus apmokestintos, tuomet jūs galite reikalauti standartinės lengvatos.

Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti, kokius dokumentus ir kaip juos reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas.   Spauskite čia