Individualios įmonės savininkas gali daryti įtaką pajamų atskaitymo rezultatams, taip pat ir mokesčiams, pirkdamas ir pristatydamas metų gale: 

Turtas nupirktas iki metų pabaigos, suteikia jums mokesčių atskaitymą metais anksčiau negu turtas, įsigytas kitų metų pradžioje. 
Mokesčių atskaitymas metais anksčiau suteikia jums vienerių metų mokesčių kreditą. Tai reiškia, kad tam tikrą mokesčių dalį mokėsite po vienerių metų. 
Taip pat apsimokėtų parduoti turtą sausio mėnesį. Už sausio mėnesį parduotą turtą pelno mokestį mokėsite metais vėliau negu už praeitais metais parduotą turtą. 
Galite valdyti mokesčius pirkdami biuro reikmenis gruodžio mėnesį. 
Reikia pažymėti, kad jūs negalite paveikti mokesčių didindami sandėliuojamų prekių skaičių metų gale. Prekių, skirtų pardavimui, pirkimas nelaikomas išlaidomis ir neduoda mokesčių atskaitos. 
Mokesčių atskaitymą buhalterijoje jūs gaunate, kai prekę parduodate arba nurašote. 
Įmonė gali paveikti mokesčius paspartindama arba atidėdama užsakymus ir kitus įsipareigojimus. 
Pardavimas ar pasenusių prekių nurašymas – prekių panaikinimas iš sandėlio – gali daryti didelę įtaką rezultatams.