Nėščios moterys, kurios negali dirbti nėštumo metu, nes darbo sąlygos gali pakenkti vaisiui, turi teisę gauti nėštumo išmokas.

Kas gali gauti nėštumo išmokas?

Galite gauti nėštumo išmokas, jeigu jūsų darbas arba darbo aplinka gali pakenkti jūsų arba vaisiaus sveikatai. Viena iš sąlygų gauti išmokas:

Nėra galimybės perkelti jūsų į kitą darbo vietą arba suteikti kito pobūdžio darbą.

Priežastys, dėl kurių suteikiamos nėštumo išmokos:

  • darbas su cheminėmis medžiagomis,
  • fiziškai varginantis darbas,
  • stresą sukeliantis darbas,
  • psichologinės aplinkybės.

Norint gauti nėštumo išmokas, turite būti išdirbusi mažiausiai 4 savaites, ir jūsų metinės pajamos turi būti ne mažesnės kaip pusė nacionalinės draudimo sistemos bazines sumos (G). (Šiuo metu 1 G yra 92 576 NOK.)

Nėštumo išmokos skiriamos nuo tada, kai nustojote dirbti ir mokamos, kol liks 3 savaitės iki gimdymo termino.

Jeigu jūs dirbsite sutrumpintą darbo dieną (dėl kenksmingų sąlygų), galite gauti dalines nėštumo išmokas.

Jei negalite dirbti nėštumo metu dėl ligos, turite teisę į ligos išmokas (biuletenį).

 

Kokio dydžio išmokas galite gauti?

Maksimali nėštumo išmokų suma yra 6 nacionalinio draudimo bazines sumos (6 G).

Išmokų dydis apskaičiuojamas pagal pajamas, kurias gaudavote nėštumo pradžioje, prieš gaunant nėštumo išmokas. Savarankiškai dirbantiems asmenims (Selvstendig næringsdrivende) ir laisvai samdomiems darbuotojams (Frilanser) nėštumo išmokos skaičiuojamos remiantis 3 paskutinių metų pajamų vidurkiu. (Pensinės pajamos – uždarbis nuo kurio jums skaičiuojama pensija.)

Nėštumo išmokos sudaro 100% anksčiau gautų pajamų (algos). Nėštumo išmokos gali būti išmokėtos 3 mėnesius atgaline data nuo paraiškos pateikimo.

Kaip pateikti paraišką?

Gydytojas arba akušerė turi padaryti medicininį rizikos įvertinimą ir nuspręsti ar vaisiui gali būti padaryta žala tolimesnio darbo metu.

Jeigu esate samdomas darbuotojas, turite naudoti šią formą: http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78135

Gydytojas (akušerė) turi užpildyti formos dalį, skirtą gydytojui. Formą pateikite darbdaviui. Jeigu nėra galimybės perkelti jus į kitą darbo vietą, darbdavys turi užpidyti formos dalį, skirtą darbdaviui, prieš jums išsiunčiant formą į NAV.

Jeigu esate savarankiškai dirbantis asmuo (Selvstendig næringsdrivende) arba laisvai samdomas darbuotojas (Frilanser), schemą turi pildyti jūsų gydytojas (akušerė) ir jūs. Gydytojas (akušerė) turi įvertinti riziką vaisiui. Savarankiškai turite įvertinti, ar darbas organizuojamas taip, kad išvengtumėte rizikingų situacijų. Taip pat turite užpildyti schemą: https://www.nav.no/no/Bedrift/Skjemaer-for-arbeidsgivere/skjemaveileder/vedlegg-bedrift?key=338339 ir pateikti NAV.

Darbdavys, pagal darbo apsaugos įstatymą, privalo organizuoti darbą atsižvelgdamas į individualaus darbuotojo kvalifikaciją ir užtikrinti, kad darbo aplinka būtų visiškai saugi bei įvertinti veiksnius, galinčius pakenkti darbuotojų sveikatai ir gerovei.

Jeigu darbuotoja yra nėščia ir dėl nėštumo negali atlikti savo įprasto darbo, nes tai gali pakenkti vaisiui, turi būti svarstoma galimybė perkelti ją į saugią darbo vietą.

Jeigu nėra galimybės perkelti į lengvesnį darbą, darbuotoja gauna teisę į nėštumo išmokas.

Norint gauti nėštumo išmokas, darbuotoja turi pateikti patvirtinimą iš darbdavio, kad perkelti į kitą darbo vietą ar suteikti kitas darbo sąlygas yra neįmanoma.

Darbo aplinkos įstatymas nėra skirtas tam tikros profesijos atstovams. Nuostatai suformuluoti taip, kad visi aspektai (fizinis, cheminis, psichologinis, organizacinis), galintys pakenkti vaisiui, suteikia pagrindą perkelti darbuotoją į kitą darbo vietą arba teisę gauti nėštumo išmokas.

Nėščiosios gydytojas (akušerė) pagal įstatymą turi įvertinti, ar sąlygos darbe gali pakenkti vaisiui.

NAV vaidmuo

NAV negali panaikinti gydytojo (akušerės) rizikos vertinimo. Rizikos faktorių nustatymas yra pagrįstas įstatymais, kurių negali administruoti NAV. Todėl NAV privalo remtis gydytojo (akušerės) vertinimu.

NAV negali atlikti kontrolinės funkcijos ir patikrinti, ar buvo bandoma perkelti darbuotoją į kitą darbo vietą, ar suteikti kitas darbo sąlygas. NAV taip pat neturi profesinės ar teisinės galios patikrinti ar toks perkėlimas ar darbo sąlygų pakeitimas įmanomas.

Tačiau reikia kreiptis į rajoninę darbo inspekciją http://www.arbeidstilsynet.no/index.html, jeigu yra pagrindo manyti, kad darbdavys blogai atlieka savo funkcijas dėl nėščių moterų darbo rizikos nustatymo ir perkėlimo į kitą darbo vietą.

Dalinės nėštumo išmokos 

Jeigu darbo laikas sumažėja dėl kenksmingų sąlygų, galite gauti dalines nėštumo išmokas.

Savarankiškai dirbantys asmenys (Selvstendig næringsdrivende) ir laisvai samdomi darbuotojai (Frilanser) turi teisę gauti nėštumo išmokas lygiomis teisėmis kaip samdomi darbuotojai.

Išmokos vaikams anketos: https://ismokosnorvegijoje.lt/anketa-2/