Individuali įmonė (Enkeltpersonforetak) sutrumpintai – ENK.

Vieno žmogaus individuali įmonė yra organizacijos forma, kurioje individas yra atsakingas už verslo veiklą. Tai reiškia, kad jis/ji turi visišką finansinę atsakomybę už įmonės skolas ir įsipareigojimus.

Savininkas viską nusprendžia įmonėje. Nėra išleistas atskiras įstatymas dėl individualių įmonių veiklos. Savininkas turi būti pilnametis (18 metų). Jis/ji nebūtinai turi būti nuolatinis gyventojas Norvegijos karalystėje. Įmonė privalo turėti Norvegijoje adresą. Iš individualios įmonės savininkas neprivalo įnešti pinigų (kapitalo injekcijas) konkrečiai įmonei. Jis/ji yra asmeniškai atsakingas už individualią įmonę.
Nepilnamečiams, kurių amžiaus daugiau nei 15 metų, kai kuriais atvejais gali būti leidžiama vykdyti verslą. Globėjas gali su teisėjo sutikimu suteikti leidimą nepilnamečiui užsiimti tam tikra veikla. Nepilnamečiai gali vykdyti tik savo verslą individualioje įmonėje. Dėl papildomos informacijos ir sąlygų reikia kreiptis į teisėją jūsų apskrityje.
Jeigu individuali įmonė turi bent penkis darbuotojus ar perparduoda įsigytas prekes, reikalaujama užregistruoti įmonę verslo įmonių registre. Po įregistravimo įmonių registre, jūs gausite įmonės registracijos pažymėjimą.
Vieno asmens įmonėje, kuri turi daugiau nei 30 (vidutiniškai) darbuotojų per pastaruosius trejus metus, galioja atskiri reikalavimai, tokie patys kaip ir partnerystės įmonėse. Tai darbuotojų teisė į atstovavimą valdybos posėdžiuose.