Visos įmonės, kurios vykdo su statybomis susijusią veiklą statybvietėse, įskaitant ir Norvegijos ir užsienio įmones, privalo pasirūpinti, kad visi darbuotojai turėtų HMS korteles.

HMS kortelės paskirtis – identifikuoti darbuotoją ir nurodyti dirbančio asmens darbdavį. Tokiu būdu HMS kortelė padeda pateikti geresnę statybvietėje dirbančių organizacijų apžalgą. HMS kortelė negalioja kaip identifikavimo dokumentas.

HMS kortelės užsakymas

HMS kortelė užsakoma keliais etapais tinklapyje www.byggekort.no.

Pirmiausia įmonė byggekort.no turi sukurti užsakymo ID. Atlikusi šį veiksmą, įmonė gali pati užsisakyti HMS korteles.

Norėdama užsisakyti HMS kortelę, įmonė turi gauti kiekvieno darbuotojo nuotrauką, parašą ir kitą galiojančią identifikavimo informaciją. Norėdami gauti HMS kortelę, darbuotojai turi būti įregistruoti visuose atitinkamuose registruose. Kortelės užsakymas bus atmestas, jeig nesate teisingai registruotas.

 

Kas tikrina HMS korteles

Norvegijos Darbo inspekcija ir Norvegijos naftos saugos tarnyba prižiūri šią schemą. (Naftos saugos tarnyba yra atsakinga už įmonių priežiūrą šelfuose ir pagrindiniuose sausumos naftos įrenginiuose.)

Statybose arba statybvietėje darbuotojai privalo prisisegti HMS kortelę taip, kad ji būtų aiškiai matoma. Paprašius, kortelė turi būti parodoma:

 • Norvegijos Darbo inspekcijai, Norvegijos naftos saugos tarnybai, mokesčių inspekcijai ir policijai,
 • saugos atstovams ir regionų saugos atstovams,
 • statybos įmonių klientams, statybos įmonių klientų atstovams,
 • sveikatos, saugos ir darbo aplinkos koordinatoriams (pagal Statybos įmonių klientų nuostatus),
 • įmonei, atsakingai už saugos priemonių koordinavimą (pagal Darbo aplinkos įstatymo § 2-2 skirsnį).

 

Darbdavio atsakomybė užsakyti HMS korteles

Darbdavys arba individualioji įmonė yra atsakinga už tai, kad kiekvienas darbuotojas, atliekantis darbus statybose bei statybvietėse, turėtų galiojančią HMS kortelę.

HMS kortelė yra darbdavio nuosavybė, todėl privalo būti grąžinta darbdaviui pasibaigus darbo sutarčiai. Darbdavys privalo kontroliuoti ir prisiimti administracinę atsakomybę už naudojamas HMS korteles.

Kai darbuotojas išeina iš darbo, jis privalo grąžinti savo HMS kortelę. Tada kortelė HMS kortelių užsakymo skiltyje užregistruojama kaip užblokuota ir sunaikinama, kad būtų išvengta bet kokio piktnaudžiavimo.

Jei HMS kortelių užsakymas yra perduotas asmeniui, kuris nėra įmonės narys, darbdavys turi įgalioti paskirtą atstovą veikti jo vardu. Šiame įgaliojime turėtų būti aiškiai nurodyta, kas yra atsakingas už užblokuotų ir (arba) prarastų kortelių registraciją.

Atkreipkite dėmesį, kad HMS kortelės numeris turi būti įtrauktas į asmenų, kurie atlieka darbus statybvietėje, sąrašą; žr. Statybos įmonės kliento nuostatų 15 skyrių (https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/15/).

 

Kas yra statybos ir statybvietė?

HMS korteles būtina turėti atliekant visus statybos ir montavimo darbus ir atitinkamus darbus šioje rinkoje.

 

Darbai statybose ir statybvietėse, kuriuos atliekant reikalaujama turėti HMS kortelę:

 • pastatų statyba,
 • vidaus instaliacijos, apdailos ir montavimo darbai,
 • statybinių elementų montavimas ir demontavimas,
 • griovimas, perstatymas ir įrengimas,
 • valymas ir priežiūra,
 • kiti statybos darbai, pvz., tunelių ir tiltų,
 • kasimo, sprogdinimo ir kiti žemės darbai,
 • kiti su statybomis susiję ir statybvietėse atliekami darbai, pvz., laikinosios mašinų remonto dirbtuvės, kurios yra naudojamos statybų metu arba statybvietėse.

 

Esamų pastatų perplanavimas ir HMS kortelės

Reikalavimas turėti HMS korteles taip pat yra taikomas atliekant esamų pastatų atnaujinimo darbus (perplanuojant ar atstatant pastatus), pavyzdžiui, įrengiant elektros energijos tiekimo tinklus, eskalatorius, oro kondicionavimo sistemas, liftus ir pan., kurie yra neatskiriama pastato dalis.

Gamybos įrenginių ir pramoninių mašinų keitimas ir priežiūra nėra statybos arba statybvietės darbai. Darbuotojai, atliekantys darbus šioje srityje, neprivalo turėti HMS kortelės.

HMS kortelių neprivalo turėti nuolatinę veiklą vykdančių įmonių, kurios atlieka statybos darbus darbuotojai, pavyzdžiui, laivų statybos ir gamybos įmonės, gaminančios surenkamus namus. Taip pat HMS kortelių neprivalo turėti asmenys, kurie už statybų arba statybvietės ribų valo sniegą.

 

Kas privalo turėti HMS kortelę?

Visi darbuotojai, atliekantys statybos darbus ir esantys statybvietėse, įskaitant:

 • užsienio įmonių įdarbintus užsienio darbuotojus, kurie dirba statybose arba statybvietėse Norvegijoje;
 • individualiųjų įmonių darbuotojus (įskaitant vadovus);
 • laikinai įdarbintus (nuomojamus) darbuotojus. Tokiais atvejais įmonės, teikiančios laikinojo įdarbinimo paslaugas privalo užtikrinti, kad šiems darbuotojams būtų suteikta HMS kortelė;
 • darbuotojams, kurie atlieka pagalbinius darbus, pavyzdžiui, valymo darbus, darbus valgykloje ir pan., kai jie nuolat dirba už teritorijos ribų;
 • asmenims, kurie reguliariai gabena prekes į statybvietę.

 

Kai kurioms grupėms laikinai netaikomas reikalavimas turėti HMS kortelę

 • Asmenims, kuriems moka Norvegijos darbo ir socialinės rūpybos administracija (NAV).

Vietoj HMS kortelės, šie darbuotojai privalo turėti sutarties tarp NAV ir darbdavio kopiją arba kitą patvirtinimą iš NAV.

 • Mokiniams, atliekantiems praktiką, susijusią su mokyklos veikla.

Vietoje HMS kortelės, šie darbuotojai privalo turėti patvirtinimą iš savo mokyklos, jog jie atlieka praktiką.

 • Pabėgėliams, dalyvaujantiems įvadinėje programoje, kurią organizuoja bei apmoka savivaldybė ir kuriems paskirti darbo mokymai ar praktika.

Vietoje HMS kortelės, šie darbuotojai privalo turėti savivaldybės išduotą patvirtinimą, kad jie dalyvauja įvadinėje programoje. Šiame patvirtinime turi būti nurodytos praktikos pradžios ir pabaigos datos.

Darbuotojai, kurie dirba keliose įmonėse, kiekvienoje įmonėje privalo turėti atskirą HMS kortelę.

 

Sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš įmonei užsisakant HMS kortelę

Norit pateikti prašymą dėl HMS kortelių, įmonė ir darbuotojai turi būti įregistruoti šiuose registruose:

Juridinių asmenų registras

Visos įmonės (tiek užsienio, tiek Norvegijos), kurios vykdo komercinę veiklą Norvegijoje, turi turėti įmonės kodą. Ši sąlyga taip pat taikoma individualiosioms įmonėms. Kiekvienas Norvegijoje dirbantis asmuo turi būti įdarbintas Juridinių asmenų registre įregistruotoje įmonėje.

Registracija atliekama užpildžius įmonės registravimo formą (BR-1010).

Papildomos informacijos teiraukitės Brønnøysund registrų centre:

Tel.: + 47 75 00 75 00

Faks.: + 47 75 00 75 05

Darbo valandos: pirmadieniais–penktadieniais nuo 8:00 iki 15:00

www.brreg.no

 

Darbdavių ir darbuotojų registras (Aa registras)

Aa registre pateikiama darbo santykių Norvegijos įmonėse apžvalga. Registras susieja darbdavio įmonės kodą ir darbuotojų nacionalinius ID numerius arba D numerius. Visi Norvegijos darbdaviai privalo pranešti registrui apie savo darbuotojus – tiek Norvegijos, tiek užsienio darbuotojus (per a-melding).

Atkreipkite dėmesį, kad net jei darbdavio nacionalinės draudimo įmokos mokamos už darbuotojus, jos turi būti įregistruotos Aa registre. Tai galima atlikti elektroniniu būdu per www.altinn.no.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad uždarosios akcinės bendrovės akcijų savininkai taip pat laikomi bendrovės darbuotojais ir turi būti įregistruoti NAV Aa registre, jei gauna įprastą darbo užmokestį.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su NAV Aa registru:

Tel.: (+47) 62 02 40 50

Faks.: (+47) 62 02 40 01

El.paštas: [email protected]

Klientų aptarnavimo centro darbo laikas: nuo 8.30 iki 30.30

 

Nacionalinis registras ir Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams (SFU)

Darbuotojai, kurie turi gauti HMS kortelę, privalo turėti Norvegijos nacionalinį ID numerį arba D numerį.

 

Norvegijos nacionalinis ID numeris

Nacionalinis ID numeris yra iš skaitmenų sudarytas kodas, kurį privalo turėti visi užsiregistravę Norvegijoje gyvenantys asmenys. Nacionaliniai ID numeriai paprastai suteikiami žmonėms, gimusiems Norvegijoje, arba tiems, kurie valstybėje užregistruoti kaip imigrantai.

D numeris

Užsienio darbuotojams, atvykusiems į Norvegiją dirbti, suteikiamas D numeris. D numeris atlieka tą pačią funkciją kaip ir Norvegijos piliečių nacionalinis ID numeris. D numeris priskiriamas, kai asmuo kreipiasi dėl mokesčių kortelės išdavimo. Besikreipiantis asmuo turi atvykti į mokesčių tarnybą arba Paslaugų centrą darbuotojams iš užsienio (SUA), kuriame bus atliktas jų asmens tapatybės patikrinimas.

Žr. atitinkamų mokesčių tarnybas, atliekančias asmens tapatybės patikrinimus.

Žr. Paslaugų centrų darbuotojams iš užsienio (SUA) biurus.

Dėl D numerių kreipkitės į Centrinę mokesčių tarnybą užsienio reikalams (SFU):

Tel.: + 47 51 96 96 00

Faks.: + 47 51 96 96 96

Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais nuo 9:00 iki 15:00

www.skatteetaten.no

 

Užsienio įmonių, dirbančių Norvegijoje, įsipareigojimai teikti ataskaitas Norvegijos mokesčių tarnybai 

Įmonės bei viešojo sektoriaus institucijos, kai rangovas yra bendrovė ar asmuo, gyvenantis užsienyje, Norvegijos mokesčių tarnybai privalo pateikti visą informaciją, susijusią su visais pavedimais, kurie yra atliekami statybose bei statybvietėse Norvegijoje.

Daugiau apie privolę teikti informaciją Norvegijos mokesčių tarnybai žr.: http://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Felles-innhold-benyttes-i-flere-malgrupper/Articles/Testside-Rapporteringsplikt/?nav-veiviser=14894 (anglų k.).

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į Centrinę mokesčių tarnybos užsienio reikalams (SFU):

Tel.: + 47 51 96 96 00

Faks.: + 47 51 96 96 96

Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais nuo 9:00 iki 15:00

 

Pridėtinės vertės mokesčio registras

Norėdamos gauti HMS kortelę, visos įmonės, kurioms taikomas pridėtinės vertės mokestis (PVM), turi būti užregistruotos PVM registre.

Įmonės, kurios parduoda prekes ar paslaugas, kurioms taikomas PVM, privalo pranešti apie savo veiklą apskrities mokesčių tarnybai. Įmonė ne tik turi teisę, bet ir privalo būti užregistruota PVM registre, kai jos apyvarta per dvylikos mėnesių laikotarpį viršija 50 000 NOK.

Mokesčių tarnyboje ir Juridinių asmenų registre galite gauti įmonės registravimo formą.

Registraciją taip pat galima atlikti tinklalapyje www.altinn.no

Mokesčių tarnyba nusprendžia, ar yra laikomasi PVM registre nustatytų sąlygų. Tie, kurie atitinka šias sąlygas, yra įregistruojami Juridinių asmenų registre ir jiems suteikiamas įmonės kodas.

 

Norvegijos Darbo inspekcijos registras, skirtas įmonėms, teikiančioms laikinojo įdarbinimo paslaugas

Laikinojo įdarbinimo įmonės yra įmonės, kurios užsiima darbuotojų laikinuoju įdarbinimu Norvegijoje. Šios įmonės, prieš prašydamos savo darbuotojams išduoti HMS korteles, turi būti užregistruotos Norvegijos Darbo inspekcijos registre, skirtame įmonėms, teikiančioms laikinojo įdarbinimo paslaugas.

Daugiau informacijos žr.: laikinojo įdarbinimo įmonės (https://www.arbeidstilsynet.no/en/working-conditions/engagement-of-employees/hiring-of-labour/staffing-enterprises/).

Išimtys, dėl kurių reikia kreiptis į Norvegijos Darbo inspekciją prieš užsisakant HMS korteles

Kai kuriais atvejais įmonė turi įspėti Aa registrą arba užsiregistruoti PVM registre. Tokiais atvejais įmonės prašymas išduoti HMS korteles bus automatiškai atmestas. Todėl norint, kad prašymas dėl HMS kortelių išdavimo būtų patenkintas, informacija turi būti pateikta Norvegijos Darbo inspekcijos administruojamam registrui.

Prieš pateikdami prašymą išduoti HSM kortelę, kreipkitės į Norvegijos Darbo inspekciją, jei jums gali būtaikomos šios išimtys:

 

Išimtys dėl NAV Aa registro

Individualiosios įmonės savininko sutuoktinis (-ė)

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • sutuoktinio vardas, pavardė ir nacionalinis ID numeris (11 skaitmenų),
 • individualiosios įmonės kodas,
 • kortelės išdavėjo “Oberthur Technologies” užsakymo ID.

Jungtinės veiklos partneriai, kurie atsako solidariai (DA), ir tikrosios ūkinės bendrijos partneriai

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • partnerio vardas, pavardė ir nacionalinis ID numeris (11 skaitmenų),
 • DA arba ANS įmonės kodas,
 • arba išrašas iš Juridinių asmenų registro ir Verslo įmonių registro, arba Verlo įmonių registro išduota įmonės įsteigimo pažyma, kurioje nurodomi jungtinės veiklos partnerių ar tikrosios ūkinės bendrijos partnerių vardai ir pavardės.

 

Įmonių valdybos pirmininkai, kurie nėra šių įmonių darbuotojai

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • valdybos pirmininko vardas, pavardė ir nacionalinis ID numeris (11 skaitmenų),
 • įmonės kodas,
 • išrašas apie registraciją iš Juridinių asmenų registro ir Verslo įmonių registro arba Verslo įmonių registro išduota įmonės įsteigimo pažyma, kurioje nurodytas įmonės valdybos pirmininko vardas ir pavardė.

Norėdami gauti registro išrašą:

Žr. informaciją, pateiktą skyriuje „Išrašas iš registro“ (https://www.brreg.no/products-and-services/order/product-information/)

Informacija gali būti siunčiama el. paštu [email protected] arba adresu:

Arbeidstilsynet

Postboks 4720 Torgard

7468 Trondheimas

Norvegija

Vokas turi būti pažymėtas “Byggekort”.

 

Išimtys, susijusios su PVM registru

Savivaldybės įmonės, kurių institucinio sektoriaus kodas yra 1510

Kai kurios savivaldybės įmonės yra atleidžiamos nuo reikalavimo registruotis PVM registre, nes jos vykdo veiklą, kuriai netaikomi mokesčiai pagal PVM įstatymą bei susijusius teisės aktus.

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • savivaldybės įmonės kodas,
 • nuoroda į PVM įstatymą ir susijusius teisės aktus, pagal kuriiuos įmonė yra atleidžiama nuo mokesčių.

Laikinasis darbuotojų iš užsienio įmonių, kurios neteikia laikinojo įdarbinimo paslaugų, įdarbinimas

Ši sąlyga taikoma užsienio įmonėms, kurios neturi Norvegijoje užregistruoto įmonės adreso. Tačiau, nors šios įmonės ir neteikia laikinojo įdarbinimo paslaugų, dalį savo darbuotojų jos nuomoja įmonėms Norvegijoje.

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • įmonei suteiktas Norvegijos įmonės kodas,
 • išrašas iš RF-1199, anstpauduotas Centrinės mokesčių tarnybos užsienio reikalams kodu, arba iš „Altinn“ gautas kvitas,
 • sutarties su Norvegijos įmone, kuri įdarbina laikinuosius darbuotojus, kopija norvegų arba anglų kalba, patvirtinanti dviejų šalių laikinojo įdarbinimo pagrindo santykius.

Informacijos taip pat ieškokite skyriuje „RF-1199 informacija apie sutartis, rangovus ir darbuotojus“(skattetaten.no) (http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Opplysninger-fra-oppdragsgiver-om-oppdragstaker/)

Norėdami gauti daugiau informacijos apie RF-1199, kreipkitės į Centrinę mokesčių tarnybą užsienio reikalams:

Tel.: + 47 51 96 96 00

Faks.: + 47 51 96 96 96

Darbo laikas: pirmadieniais – penktadieniais nuo 9:00 iki 15:00

www.skatteetaten.no

 

Įmonės, uždirbančios mažiau kaip 50 000 NOK per 12 mėnesių laikotarpį

Ši sąlyga pirmiausiai taikoma neseniai įsteigtoms įmonėms ir užsienio įmonėms, kurios dar neatitinka apyvartai keliamų Norvegijos reikalavimų.

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • įmonės kodas.

Jeigu įmonė įsteigta mažiau nei prieš šešis mėnesius, ji bus įvesta į registrą be jokių papildomų dokumentų. Prieiga šiame registre bus ištrinta po trijų mėnesių, nes daroma prielaida, jog įmonės apyvarta per tą laikotarpį pasieks 50 000 Norvegijos kronų, todėl įmonė privalės užsiregistruoti PVM registre.

Kitos įmonės, norėdamos būti įtrauktos į registrą, privalo gauti atitinkamus dokumentus (mokesčių pažymą ir pridėtinės vertės mokesčio pažymą, RF-1316), nes jos neatitinka apyvartai keliamo reikalavimo. Šiuo klausimu susisiekite su Mokesčių tarnyba arba pažymos ieškokite Norvegijos Mokesčių tarnybos svetainėje (http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/E-post/Send-ny-epost/Annet/Bestill-attester-eller-utskrifter/Attest-for-skatt-og-merverdiavgift/) (skatteetaten.no).

 

HSM kortelių taisyklės taip pat taikomos Svalbarde

Šiuo atveju į Norvegijos Darbo inspekciją turi būti siunčiami šie dokumentai:

 • įmonės kodas,
 • užsienio darbuotojai privalo turėti D numerį ir būti įregistruoti NAV Aa registre kaip įmonės darbuotojai arba turi būti užsiregistruoti Centrinėje mokesčių tarnyboje užsienio reikalams.

 

Kitos įmonės, kurioms netaikomas PVM

Jei HMS kortelę nori gauti kito tipo įmonės, kurioms nėra taikomas PVM, jos turi gauti atitinkamus dokumentus. Šiuo klausimu susisiekite su Mokesčiu tarnyba.

Informacija turi būti siunčiama el. paštu [email protected] arba adresu:

Arbeidstilsynet PO Box 4720 Torgard

7468 Trondheimas

Norvegija

Ant voko turi būti pažymėta “Byggekort”.

 

Įmonės, kurioms nereikia registruotis PVM registre, bet kurios HMS kortelę gali gauti įprastu būdu

Tos įmonės, kurioms nereikia registruotis PVM registre, prašymą gauti HMS kortelę gali pateikti įprastu būdu. Ši sąlyga taikoma:

Viešojo sektoriaus įmonėms

Viešojo sektoriaus įmonėms, kurios Juridinių asmenų registre suskirstytos pagal toliau pateiktus institucinių sektorių kodus, nereikia registruotis PVM registre:

Norvegijos viešųjų kelių administracija: 6100,

Norvegijos viešosios statybos ir turto direktoratas: 6100,

Norvegijos gynybos ministerijos turto agentūra: 6100,

Bane NOR (Geležinkelių infrastruktūros bendrovė): 6100,

Savivaldybės: 6500,

Apskričių tarybos: 6500.

 

Mokymo įstaigos ir suinteresuotųjų šalių organizacijos

Mokymo įstaigos ir suinteresuotųjų šalių organizacijos (pramonės organizacijos, darbdavių ir darbuotojų organizacijos) dėl HMS kortelės išdavimo gali kreiptis įprastu būdu.

 

Nekilnojamo turto nuoma ir pardavimas

Įmonės, kurios išnuomoja ir (arba) parduoda nekilnojamąjį turtą, dėl HMS kortelių išdavimo gali kreiptis įprastu būdu.

 

Ar darbuotojas gali pradėti dirbti prieš gaudamas savo HMS kortelę?

Užsiregistravus, kortelė dažniausiai išduodama per mėnesį. Nėra draudžiama dirbti laikotarpiu nuo prašymo pateikimo iki HMS kortelės gavimo.

Į statybvietę būtina pristatyti galiojančių dokumentų apžvalgą, jei darbdavys dar nėra gavęs darbuotojams skirtų HMS kortelių, šiais atvejais:

 

Pateiktas naujas prašymas dėl HMS kortelės išdavimo

Naujas darbuotojas turintis nacionalinio ID numerį arba D numerį

Galiojantys dokumentai yra šie: dokumentas, nurodantis įdarbinimo datą, ir bet koks išrašas iš altinn.no apie registraciją Aa registre. Jei įmonė turi užsakovo ID, iš “Oberthur Technologies” gautas atmetimo kvitas gali būti laikomas galiojančiu dokumentu, įrodančiu, kad vyksta prašymo išduoti HMS kortelę procesas.

 

Naujas darbuotojas, užsienio darbuotojas, dirbantis Norvegijos įmonėje

Galiojantys dokumentai yra šie: patvirtinta prašymo dėl mokesčių kortelės išdavimo kopija kol bus gautas D numeris ir darbuotojas galės pateikti prašymą dėl HMS kortelės išdavimo.

 

Užsienio darbuotojas, paskirtas dirbti užsienio įmonėje

Galiojantys dokumentai yra šie: RF-1199 kopija, iki kol bus gautas D numeris ir bus galima pateikti prašymą dėl HMS kortelės išdavimo.

 

Kai paskyrimo terminas trumpas

Ši sąlyga taikoma, kai paskyrimo terminas yra toks trumpas, kad per tą laiką (kol darbuotojas būtų įdarbintas ar kol būtų atlikta užduotis) neįmanoma gauti HMS kortelės.

 

Užsienio darbuotojai, paskirti atlikti vienkartines trumpalaikes užduotis

Galiojantys dokumentai yra šie: darbo sutarties trukmę patvirtinantis dokumentas (pateikti darbo sutartį).

 

Darbuotojai, kurie pavaduoja atostogaujančius darbuotojus

Tinkama dokumentacija: Darbo sutarties trukmės nustatymas pateikiant darbo sutartį.

 

Ar jūsų prašymas išduoti HMS kortelę buvo atmestas?

Pagrindinės priežastys, dėl kurių būna atmetami HMS kortelių prašymai:

Klaidos, susijusios su prisijungimu, mokėjimu ar parašu

Jei susiduriate su sunkumais prisijungiant prie www.byggekort.no, naudojantis mokėjimo sprendimu ar kyla problemų dėl paso nuotraukų ar parašų, susisiekite su kortelės išdavėju “Oberthur Technologies”:

“Oberthur Technologies”: pagalbos linija:

Tel.: 820 77 306

Dirba darbo dienomis:

8:30 –11:00

11:30 – 15:30

Skambučio kaina – 14 NOK užminutę nuo paslaugos pasirinkimo momento.

(Galima skambinti tik iš Norvegijos)

Darbo valandomis www.byggekort.no taip pat siūlo pokalbio internetu funkciją.

 

Neteisingas įdarbinimas arba įdarbinimas negali būti patvirtintas

Negaliojantis įdarbinimas arba įdarbinimas negali būti patvirtintas

Susisiekite su NAV Aa registru (Norvegijos įmonėms) arba Centrine mokesčių tarnyba užsienio reikalams (SFU) (užsienio įmonėms), kad patikrintumėte, ar jūs arba jūsų darbuotojas teisingai užregistruoti pagal atitinkamą įmonės kodą.

Centrinė mokesčių tarnyba užsienio reikalams (SFU):

Tel.: + 47 51 96 96 00

Faks.: + 47 51 96 96 96

Darbo laikas: pirmadieniais–penktadieniais nuo 9:00 iki 15:00

www.skatteetaten.no

Norvegijos darbo ir socialinės rūpybos administracija (NAV)

Tel.: 62 02 40 50

Faks.: 62 02 40 01

El.paštas: [email protected]

Klientų aptarnavimo centro darbo laikas: nuo 08:30 iki 15:30

Neįmanoma sukurti HMS kortelėsužsakovo ID

Patikrinkite, ar įmonė yra įregistruota PVM registre. Jei įmonei netaikomas PVM, kreipkitės į Norvegijos Darbo inspekciją.

Kortelės užsakovai turi būti įmonės, kurios vardu jie viekia, darbuotojai. Patikrinkite, ar šie darbuotojai tinkamai įregistruoti NAV Aa registre.

Jei susijusiam asmeniui nereikia užsiregistruoti NAV Aa registre, kreipkitės į Norvegijos Darbo inspekciją.

Žr. aukščiau apie NAV Aa registrą ir PVM registrą.

 

HMS kortelių galiojimo laikas ir atnaujinimas

HMS kortelė galios visą įdarbinimo laikotarpį, bet ne ilgiau dvejus metus. Šis reikalavimas taikomas todėl, kad kortelė turi suteikti kiek įmanoma tikslesnę ir teisingesnę informaciją.

Jei nutraukiami darbo santykiai ar pati įmonė sustabdo veiklą arba kortelė baigia galioti, kortelė neveiks ir jos nebus galima naudoti. Darbdavys privalo užtikrinti, kad visos nebegaliojančios HMS kortelės būtų išsiųstos “Oberthur Technologies” sunaikinimui.

Naujos kortelės turi būti suteikiamos darbuotojams, jei įmonė yra nuperkama, sujungiama su kita įmone arba yra keičiama įmonės organizacinė forma. Tokiu atveju būtina iš naujo pateikti nuotrauką, identifikavimo dokumentą ir pasirašyti.

 

HMS kortelių atnaujinimas

Kortelę atnaujinant pirmą kartą (po dvejų metų darbo pas tą patį darbdavį), įmonės darbuotojui nebūtina iš naujo pasirašyti, pateikti naują nuotrauką, identifikavimo dokumento kopiją, kurių reikia HMS kortelės atnaujinimui. Tačiau visa informacija bus ištrinta, jei įmonė HMS kortelių neatnaujins per du mėnesius nuo HMS kortelės galiojimo laiko pabaigos.

Įmonės kortelės užsakovas turi prisijungti prie įmonės užsakymo paskyros puslapyje www.byggekort.no ir laikytis instrukcijų, pateiktų meniu “Fornyelse” (atnaujinimas).

Jei darbuotojas išėjo iš darbo, įmonės HMS kortelių užsakymo puslapyje jis turi būti pažymėtas kaip „užblokuotas“. Visas nebegaliojančias HMS korteles siųskite atgal į “Oberthur Technologies” sunaikinimui. Jei pamiršote slaptažodį, galite paprašyti naujo adresu www.byggekort.no.

Naujos HSE kortelės bus išsiųstos registruotu įmonės adresu. Darbdavio atsakomybė – surinkus senas korteles sunaikinimui, naujas korteles išdalinti savo darbuotojams.

Darbuotojui pas tą patį darbdavį išdirbus ketverius metus, visi dokumentai turi būti pateikti iš naujo.

 

HMS kortelių grąžinimas, kai darbuotojas išeina iš darbo

Pasibaigus įdarbinimo laikotarpiui, darbuotojai darbdaviui privalo grąžinti savo HMS korteles.

Jei darbuotojas išeina iš darbo, įmonė turi paimti iš darbuotojo kortelę ir išsiųsti ją “Oberthur Technologies” sunaikinimui:

Oberthur Technologies AS

Att: HMS-korte

“Postboks” 8113

4068 Stavanger

Norvegija

 

Jeigu pametėte HMS kortelę

Jei pametėte HMS kortelę ar ją pavogė, nedelsiant apie tai praneškite darbdaviui. Darbdavys ar individualioji įmonė apie tokį atvejį privalo nedelsiant pranešti “Oberthur Technologies”, kad senoji kortelė būtų užblokuota ir išduota nauja. Atlikite šiuos veiksmus:

 • eikite į byggekort.no,
 • prisijunkite naudodami užsakovo ID ir slaptažodį,
 • suraskite savo kortelę „Mano kortelė“ skiltyje ir pažymėkite ją kaip prarastą ir užblokuotą.

Jeigu prarasta kortelė atsirado, bet jūs jau gavote naują kortelę, atsiradusią kortelę nedelsiant išsiųskite “Oberthur Technologies” sunaikinimui.

 

Svarbi informacija apie kainą ir užsakymą

HMS kortelė kainuoja 114 NOK su PVM + pristatymas.

Daugelis konsultacinių agentūrų siūlo pagalbą darbdaviams užsakant HMS korteles. Niekas nedraudžia įmonėms naudotis konsultacinių agentūrų paslaugomis pateikiant prašymus dėl kortelių išdavimo, tačiau turėkite omenyje, kad jums teks sumokėti konsultacinei agentūrai už jos suteiktas paslaugas ir HMS kortelių išdavėjui.

Užsakymo pateikimą sudaro du etapai. Pirma, įmonė privalo užregistuoti užsakovą. Po to, kai asmuo buvo užregistruotas kaip užsakovas ir gavo užsakovo ID, galima pateikti prašymą HMS kortelei gauti.

 

Baudos,  jei darbdaviai neparūpina HMS kortelių ar kortelės yra negaliojančios

Norvegijos Darbo inspekcija įspės tuos darbdavius ar individualiąsias įmones, kurios neaprūpino savęs arba savo darbuotojų HMS kortelėmis. Jeigu darbdavys ar individualioji įmonė nesilaiko Darbo inspekcijos nurodymo, darbdavio veikla gali būti sustabdyta, iki kol jis gaus HMS korteles. Apie ypač rimtus atvejus  pranešama policijai ir gresia įkalinimas iki trijų mėnesių.

Darbuotojai ir individualiosios įmonės gali būti baudžiamos, jei HMS kortelės perduodamos kitiems.

Norvegijos Darbo inspekcija, Norvegijos Naftos Saugos tarnyba ir policija turi teisę konfiskuoti negaliojančias korteles.

 

Teisės pagal Asmens duomenų įstatymą

Asmens duomenų įstatymas suteikia žmonėms daugybę teisių, susijusių su informacija apie juos pačius.

Asmens duomenų apsaugos įstatymo pagrindinis principas teigia, kad žmonės gali geriau kontroliuoti kitų subjektų rankose esančią asmeninę informaciją apie save. Šio tikslo siekiama reikalaujant, kad žmonės būtų informuojami apie asmeninę informaciją, kuri bus naudojama, suteikiant žmonėms prieigos prie asmeninės informacijos teisę ir taikant griežtus reikalavimus, kaip asmeninė informacija gali būti panaudota.

 

Informacija bei prieiga 

Informacija ir prieiga 

Žr. Asmenų duomenų įstatymo 2 skyrių, 18 skyrių, 19 skyrių ir 20 skyrių (lovdata.no).

Už asmens duomenų apsaugą atsakinga Darbo ir socialinių reikalų ministerija. Ministerijos vardu Norvegijos Darbo inspekcija administruoja schemą, o “Oberthur Technologies” (anksčiau NORSIK) išleidžia korteles.

Asmeninė informacija naudojama norint identifikuoti jus kaip darbuotoją ir patvirtinti jūsų įdarbinimo faktą. Taip užtikrinama, kad niekas nepiktnaudžiautų jūsų asmenine informacija, kuri buvo pateikta norint gauti HMS kortelę.

Asmuo, kurį darbdavys paskyrė kortelės užsakovu, bet kada jūsų įdarbinimo periodu darbdavio puslapyje, kurį administruoja kortelių išdavėjas, galės peržiūrėti jūsų įvestą asmeninę informaciją. Šią informaciją sudaro vardas, pavardė, nacionalinis ID bei informacija apie pilietybę. Be to, atsakingas asmuo taip pat galės matyti jūsų nuotrauką bei parašą ant HMS kortelės.

Pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymo19 straipsnio pirmosios pastraipos C punktą, jūs neprivalote atskleisti šios informacijos, tačiau ši informacija būtina norint gauti HMS kortelę.

Jūs turite teisę susisiekti su “Oberthur Technologies” ir paklausti, kokią būtent informaciją apie jus jie turi. Jūs turite teisę gauti atsakymą per 30 dienų.

 

Klaidų taisymas, ištrynimas ir blokavimas

Žr. Asmens duomenų apsaugos įstatymo 27 ir 28 skirsnius (lovdata.no).

Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti klaidingą ar papildyti neišsamią informaciją apie jus.

Paprastai, pačios įmonės turi rodyti iniciatyvą, norint ištaisyti klaidingą arba papildyti neišsamią informaciją. Šaliai, kuri apdoroja didelius duomenų kiekius, ne visada lengva sužinoti apie trūkstamą ar klaidingą informciją. Todėl Norvegijos Duomenų apsaugos tarnyba rekomenduoja kiekvienam aktyviai naudotis savo teise susipažinti su informacija ir informuoti įmonę, jeigu kažkas yra negerai.

Įmonė privalo ištrinti arba užblokuoti vėliau nereikalingą registracijos tikslams informaciją. Šis reikalavimas netaikomas, jei informacija turi būti saugoma pagal kitus teisės aktus, tokius kaip Apskaitos teisės aktas ar sveikatos apsaugos įstatymai.[/swpm_protected]