Jeigu norite įsteigti individualią įmonę, užpildykite anketą, spauskite čia

REIKALAVIMAI SAVININKUI

Reikalavimai registruojant individualią įmonę:

  • Jūs turite būti pilnametis (vyresnis nei 18 metų);
  • Jūs negalite būti bankroto karantine;
  • Jūs turite turėti galiojantį leidimą gyventi Norvegijoje, ar turėti asmenį, kuris vykdys įmonės veiklą už jus.

SAVININKO ATSAKOMYBĖ

Net jeigu yra labai paprasta atidaryti individualią įmonę, jūs turite žinoti, kokia atsakomybę jūs prisiimate kaip įmonės savininkas.

Individualios įmonės savininkas yra asmeniškai atsakingas už įmonės skolas. Tai reiškia, kad nėra juridinio atskyrimo nuo verslo ir savininko asmeninės ekonomikos. Bankroto atveju jūs esate asmeniškai atsakingas už bendrovės skolos padengimą.

REGISTRACIJA BRONNOYSUND REGISTRE

Registracija Bronnoysund registre yra privaloma. Jei ketinate verstis prekyba ne savo pagamintomis prekėmis arba turėsite daugiau negu 5 darbuotojus, jūs privalote užregistruoti individualią įmonę Verslo įmonių registre. Jei užsiimate PVM apmokestinama veikla, tuomet turite užsiregistruoti Enhetsregisteret, kuomet jūsų pajamos pasieks 50 000 NOK.

Registracijos tvarka

Jei jūsų įmonė nepriskiriama prie privalomos registracijos sąrašo, galima užsiregistruoti savanoriškai. Daugelis užsakovų gali paprašyti arba pareikalauti organizacijos numerio. Šiaip ar taip, jums galioja tos pačios taisyklės, nesvarbu, ar jūsų įmonė yra registruota, ar ne.

Registracija

Norėdami užregistruoti savo įmonę įmonių registre ar Enhetsregisteret registre, naudokite formą „Supaprastintas registro pranešimas 1 dalis – Forma individualioms įmonėms“. Jūsų paraiškos apdorojimo laikas Brønnøysundregisteret nuo 4 dienų iki 3 savaičių. Tiek laiko užtrunka apdoroti visą informaciją, kurios reikia paraiškai.

Reikalavimai įmonės pavadinimui

Privačios įmonės pavadinime turi būti savininko pavardė ir jūs negalite pasivadinti kito žmogaus pavarde. Taip pat negali būti jau veikiančios įmonės tuo pačiu pavadinimu. Galite pasivadinti, pavyzdžiui, Petraitis, tačiau prieš tai turite įsitikinti, kad tokios įmonės tokiu pavadinimu nėra.

BUHALTERIJA – AUDITAS

Visos individualios įmonės privalo vesti buhalteriją pagal Apskaitos įstatymo 2 skirsnį. Šis reikalavimas reiškia, kad visos individualios įmonės privalo registruoti informaciją apie sandorius, kurie daro įtaką turto dydžiui ir sudėčiai, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms (įrašus reikia išlaikyti). Registracinė informacija turi būti dokumentuojama. Jūs privalote rūpintis savo dokumentais (čekiais). Nėra reikalaujama, kad jūs būtinai turėtumėte buhalterį.

Individualios įmonės privalo vesti buhalterinę apskaitą pagal apskaitos įstatymą, jeigu:

  • Turto bendra vertė viršija 20 milijonų NOK;
  • Bendrovė turi 20 ar daugiau darbuotojų.

SKATT

Mokesčių apskaičiavimas

Jūs turite pranešti mokesčių inspekcijai, kur jūs gyvenate, kokio dydžio, jūsų manymu, bus bendrovės pelnas. Remdamiesi jūsų nurodyta suma, mokesčių inspekcija apskaičiuoja, kiek mokesčių subjektas (jūs) turi mokėti. Atsižvelgiant į tai, Kemnerkontoret atsiųs banko įmokėjimo lapelius. Avansinio mokesčio mokėjimo terminai yra: kovo 15 d., gegužės 15 d., rugsėjo 15 d. ir lapkričio 15 d.

Pagal bendrą taisyklę, jūs, kaip savininkas, turite būti apmokestintas vadinamuoju gyventojų pajamų mokesčiu. Jis apskaičiuojamas pagal aktyvų padalijimo modelį. Šios sistemos idėja yra ta, kad pajamos, prilygintos savininko algai, turi atitikti pelną, kuris atsirado dėl jūsų įdėtų pastangų ir pensijos dalies.

Viena dalis laikoma kaip „nuoma“ kapitalo, kurį savininkas turi, o kita dalis laikoma „darbo užmokesčiu“ už darbo pastangas, įdėtas į bendrovę. Šis „darbo užmokestis“ yra klasifikuojamas kaip asmeninės pajamos. Tai reiškia, kad jūs, kaip savininkas, pirmiausia mokėsite 28 % mokesčių nuo viso pelno.

Taip pat dar bus mokamos socialinio draudimo įmokos 10,7 % ir galimas papildomas pajamų mokestis už dideles darbo užmokesčio pajamas – už tą pelno dalį, kuri yra laikoma „darbo užmokesčiu“.

Mokesčių grąžinimas

Mokesčio pagrindas nustatomas pagal pelną/deficitą deklaruojamais metais ir kiek išleidote, pavyzdžiui, pinigų prekėms, skirtoms jūsų asmeniniam naudojimui. Po metų turite pateikti savo mokesčių deklaraciją mokesčių inspekcijai savivaldybėje, kur jūs gyvenate. Terminas yra vasario 28 d. Papildomai turi būti pateiktos įvairios formos, įskaitant pelną, kurios rodo, kokia bendrovės ekonominė būklė. Jei įmonė veikė ne savivaldybėje, kurioje jūs gyvenate, savivaldybei turite išsiųsti formas. Savivaldybė, kurioje gyvenate, turi gauti formų kopijas kaip priedą prie jūsų mokesčių deklaracijos.

Pelno skaičiavimas

Norėdami apskaičiuoti pelną, turite atimti visas išlaidas iš pajamų. Mokestis skaičiuojamas nuo įmonės pelno ataskaitiniu laikotarpiu. Pagrindinis principas yra tas, kad jūs gaunate atskaitymą už visas išlaidas, susijusias su darbu, pavyzdžiui, namų kontoros, veiklos lėšų ir automobilio.

Investicijos į ilgalaikį turtą, kurių bendra vertė yra mažesnė negu 15 000 be PVM, gali būti nurašomos tiesiogiai ir todėl tai turite aktyvuoti balanse.

Namų kontora

Kad gautumėte atskaitymą už namų kontorą, dalis namo turi būti atskirta, o paskirtas korpusas turi būti naudojamas biurui, pavyzdžiui, vienas ar daugiau kambarių. Todėl kontora negali būti svetainės kambarys ar pan. Galima atskaityti išlaidas už kontoros nuomą, kuro ir elektros energijos sąnaudas. Jei išsinuomojote būstą, turite susitarti su savininku, ar galima namus naudoti biurui.

Naudojimo paskirties pakeitimas

Jeigu įmonės veikla vyksta namie, turite siekti pakeisti patalpų naudojimo paskirtį, jei jūsų verslas yra susijęs su klientais, kurie ateina į biurą dėl prekės pirkimo ar paslaugos. Pavyzdžiui, terapeutas ar gydytojas, kuris gydys pacientus namuose, turi kreiptis dėl namo dalies naudojimo pakeitimo į darbo vietos patalpas.

Maistas kelionių metu

Galite gauti mokesčių atskaitymą už maistui išleistus pinigus su darbu susijusių kelionių metu, tačiau būtina pristatyti apie tai patvirtinančius čekius.

Automobilis

Jei jūs naudojate savo asmeninį automobilį darbui, galite išleisti 3 NOK už kilometrą. Automobilių naudojimas darbe turi būti įteisintas ir jūs turite vesti kelionės žurnalą. Kelionės žurnalas turi būti registruojamas nuolat ir jame turi būti įrašyti šie keturi punktai:

  • Važiavimo tikslas;
  • Kokias įmones, klientus ir vietas aplankėte;
  • Kur sustojote;
  • Nuvažiuotas kelias kilometrais po kiekvieno etapo pagal kilometrų skaitiklio parodymus.

Tai atskaitymo norma, taikoma iki 6000 kilometrų. Naudojant automobilį didesniam nei 6000 km atstumui, komercinė transporto priemonė turi būti nupirkta bendrovės ir jai galima taikyti nusidėvėjimo taisykles.

Asmeninės teisės

Savarankiškai dirbantys asmenys turi skirtingas teises ir pareigas nei paprasti dirbantieji.

Socialinio draudimo tarifai ir draudimas

Savarankiškai dirbantys asmenys moka 10,7 % draudimo mokestį ir neturi teisės į ligos pašalpą už pirmąsias 16 dienų. Nuo 17 dienos ligos pašalpa mokama. Ligos pašalpos pagrindas – 65 % gyventojų pajamų iki 6 G. Asmens pajamos yra asmeninio darbo ir pensijos pajamos, kurių apskaičiavimo pagrindas – mokesčių ir nacionalinio draudimo įmokos. Savarankiškai dirbančių asmenų pajamos neskaičiuojamos reikalaujant teisės į bedarbio pašalpą, todėl jūs neturite teisės į bedarbio išmokas dėl bedarbystės. Kaip savarankiškai dirbantis asmuo, jūs nesate apdraustas profesinės žalos draudimu, todėl apsidrausti profesinės žalos draudimu turite savanoriškai. Metinis draudimo mokestis yra 0,4 % nuo uždirbtų pajamų.

Kiti įsipareigojimai

Darbdavių atsakomybės. Pareiga registruotis

Jeigu jūs tapsite darbdaviu, jūsų įmonei taikomos tos pačios taisyklės kaip ir kitoms verslo formoms. Pirmiausia, turite užregistruoti įmonę darbdavių registre. Galite tai padaryti išsiųsdami supaprastintą registravimo formą arba kreiptis į socialinio draudimo įstaigą, kai planuosite samdyti darbuotojus. Kiekvienas darbuotojas turi būti įrašytas darbuotojų registre. Įmonė taip pat turi būti registruojama darbo inspekcijoje, pateikiant formą 369A. Sutuoktiniai gali dirbti vieno žmogaus kompanijoje be darbdavio atsakomybės ar registracijos pareigos.

PVM

PVM yra apyvartos mokestis, mokamas nuo galutinio prekių vartojimo ar tam tikrų paslaugų. Visos prekės ir paslaugos yra apmokestinamos, nebent tai būtų konkreti išlyga.

Registracija į PVM registrą

Kiekvienas, kuris vykdo veiklą, kuriai taikomas PVM, turi būti įrašytas į PVM registrą. Bendra minimali riba PVM registracijai – 50 000 NOK per 12 mėnesių laikotarpį.

PVM deklaracija turi būti pateikta už kiekvieną šių mokesčių mokėjimo terminą:

1 laikotarpis: sausis / vasaris,
2 laikotarpis: kovas / balandis,
3 laikotarpis: gegužė / birželis,
4 laikotarpis: liepa / rugpjūtis,
5 laikotarpis: rugsėjis / spalis,
6 laikotarpis: lapkritis / gruodis.

„Atmintinė“ atidarant individualią įmonę

Pateikiame keletą patarimų, kurie jums pravers atidarant individualią įmonę. Šis sąrašas nėra baigtinis, tačiau gali būti geras atspirties taškas tiems, kurie neturėjo individualiosios įmonės anksčiau.

Jūs turite:

• Nuspręsti, kada norite pradėti bendrovės veiklą;
• Įsitikinti, kad jūsų pageidaujamas įmonės pavadinimas yra teisėtas. Susisiekite su Brønnøysundregisteret (Prisiminkite, kad individualios įmonės pavadinime turi būti jūsų pavardė.);
• Išsiųsti registracijos formą dėl individualios įmonės (arba pagrindinę formą) į Brønnøysundregisteret:

– Jei planuojate tik teikti paslaugas ar pardavinėti savo pagamintas prekės, pakanka registruoti įmonę Enhetsregisteret;
– Jei jūs perpardavinėsite perkamas prekes, įmonė turi būti įregistruota Foretaksregisteret.

• Paimti avansinių mokesčių išskaičiavimo mokėjimo kortelių (4 vnt.) iš mokesčių inspekcijos;
• Laikykitės akto dėl metinių pranešimų ir atskaitomybės Brønnøysundregistere, jeigu:

– Įmonė turi turto, kurio vertė daugiau kaip 20 milijonų;
– Turi daugiau nei 20 darbuotojų.

• Jeigu įmonė tikisi pajamų 5 mln. per metus ar daugiau, privalote sudaryti sutartį su auditoriumi.

Ar įmonė turės darbuotojų?

Jeigu įmonė planuoja įdarbinti daugiau darbuotojų, jūs privalote:

• Registruoti darbuotojus darbuotojų registre;
• Registruoti įmonę darbdavių registre;
• Registruoti įmonę darbo inspekcijoje;
• Apdrausti darbuotojus privačiu draudimu;
• Paruošti darbo sutartis;
• Sukurti atskirą sąskaitą už mokesčius (įmokas);
• Sukurti saugumo planą – HMS (sveikatos, aplinkos ir saugumo srityje).

 

Įprasta veikla / kiti įsipareigojimai

• Pasitikrinkite PVM prievolę (įstatymus/taisykles ir nuostatus) apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
• Įrašykite organizacinį numerį, įmonės pavadinimą ir PVM, jei jūsų įmonė jau registruota PVM registre. Įrašykite PVM ant visų verslo dokumentų, tokių kaip firminiai blankai, sąskaitos faktūros, užsakymo formos ir kt.
• Laikykitės tolesnių reikalavimų ir terminų, susijusių su apmokestinimu, socialine apsauga ir apskaitų pridavimu (kartu su buhalteriu);
• Jei reikalaujama sąskaitų pateikimo į Brønnøysundregisteret, siųskite pareiškimus Brønnøysundregisteret rugpjūčio 1 d. ateinantiems finansiniams metams;
• Jei nesate tikri, kokius įsipareigojimus jūs turite ir kokius reikalavimus turite atitikti, galite pasitikrinti Brønnøysund.

Tai būtina padaryti!

• Įvertinti, ar įmonė turi turėti savo buhalterį, ar ne.
• Suformuluoti verslo idėją (1–3 sakinių) ir sukurti verslą.
• Sudaryti sutartį su draudimo bendrove:

– gaisro, vagysčių ir vandens žalos atveju,
– aptarti atsakomybes,
– nelaimingų atsitikimų (ypač dirbant pavojingą darbą) atveju,
– apsidrausti „pagrindiniu asmens draudimu“,
– sudaryti draudimą nuo verslo nutraukimo.

• Apsaugoti įmonės pavadinimą dėl prekės ženklo (su patentų biuru).
• Jei reikia apskaitininko arba auditoriaus, susitarti dėl bendradarbiavimo su šiomis įstaigomis.
• Susitarti dėl bendradarbiavimo su banku, ekspeditoriumi ir kitais pagrindiniais partneriais.
• Įvertinti patalpų nuomą, nuomos trukmę, galimybę atnaujinti, keisti, nutraukti, aptarti apribojimus, galimybes pernuomoti, sutarti dėl valymo, dalies bendrų išlaidų ir t. t.
• Kuo greičiau užsisakyti telefoną, faksą ir t. t.
• Registruoti įmonę kaip naują elektros abonentą, užsirašyti skaitiklio rodmenis.
• Įvykdyti rinkodaros darbus – pavyzdžiui, įrašus telefonų knygoje, internete ir t. t.
• Pasiruošti blankus, vizitines korteles, brošiūras.

Jeigu norite įsteigti individualią įmonę, užpildykite anketą, spauskite čia