Akcinė bendrovė yra įmonė, kurioje nė vienas iš savininkų (akcininkų) neturi asmeninės atsakomybės už įmonės įsipareigojimus. Bendrovė yra nepriklausomas juridinis vienetas.

Akcinės bendrovės savininkai gali prarasti tik indėlius, kurie yra investuoti į įmonę. Kreditoriai gali tik pateikti savo reikalavimus įmonei. Todėl yra daug taisyklių bendrovių įstatymuose, kurie riboja savininkų galimybę imti pinigų iš įmonės.

Korporacijos steigėjai turi įnešti įstatinį kapitalą. Bendra minimali suma turi būti bent 30 000 Nok. Prieš įregistruojant įmonę, indėlių dalys turi būti patikrintos auditoriaus arba finansų įstaigos.

Akcininkai pinigus gali išsimokėti dividendais ir/arba darbo užmokesčiu už atliktą darbą bendrovėje. Yra griežtos taisyklės akcininkams dėl didelių dividendų išėmimo. Akcininkai, kurie dirba bendrovėje, gali padidinti metinį atlyginimą už padaryta darbą bendrovėje.

Vienas asmuo taip pat gali būti 100 % akcininkas: jis gali būti ir direktorius, jei būtina, ir generalinis direktorius, ir vienintelis darbuotojas.