Motinystės ir tėvystės išmokos skiriamos tėvams užtikrinti pajamas, susijusias su vaiko gimimu ar įvaikinimu.

Jūs galite gauti tėvystės išmokas, jeigu dirbote apmokamą darbą ir gavote atlyginimą, nuo kurio buvo skaičiuojama pensija. Kad gautumėte išmokas, turite išdirbti mažiausiai 6 iš 10 mėnesių. Jūsų metinės pajamos turi viršyti bent pusę Nacionalinio draudimo bazinės sumos (G).

Pajamos, kurios yra skaičiuojamos kaip darbo pajamos:

 • Ligos išmokos;
 • Tėvystės ar motinystės išmokos;
 • Nėštumo išmokos;
 • Priežiūros išmokos, susijusios su vaiko liga;
 • Slaugos pašalpos ir mokymosi (susijusio su priežiūra) išmokos;
 • Bedarbio išmokos;
 • Reabilitacijos išmokos.

Kitos pajamos taip pat gali būti lygiavertės apmokamam darbui. Tai yra:

 • Mokėjimai iš darbdavio dėl tolesnio ar tęstinio mokymosi;
 • Išeitinė kompensacija (Ventelønn);
 • Karinės ar civilinės tarnybos išmokos;
 • Išeitinės išmokos iš darbdavio.

Laikotarpiai, kuomet gaunamos tėvystės išmokos (tėvystės atostogos): motinos kvota, tėvo kvota ir bendras laikotarpis. Tėvas turi teisę į tėvystės atostogas, jei motina atitinka tėvystės išmokų sąlygas, t. y., jeigu ji dirbo 6 iš 10 mėnesių. Jeigu vienas iš tėvų dirba, tuomet kitas turi savarankišką teisę į tėvystės ar motinystės išmokas.

Jei norite gauti tėvystės išmokas tuo pačiu metu, yra tam tikri apribojimai.

Kokio dydžio išmokas gausite?

Jei esate dirbantis, tėvystės išmokų pagrindas paprastai yra apskaičiuojamas atsižvelgiant į tai, kokias pajamas turėjote prieš gaunant tėvystės išmokas. Naudodamiesi tėvystės išmokų skaičiuokle, galite apskaičiuoti – kokio dydžio bus jūsų tėvystės išmokos.

Dirbantieji taip pat turi teisę į tėvystės atostogas. Tik pirmosiomis 12–15 savaičių bendrojo tėvystės išmokų laikotarpiu turite galimybę į NAV apmokamas tėvystės atostogas.

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo arba laisvai samdomas darbuotojas, jūsų tėvystės išmokos paprastai apskaičiuojamos remiantis jūsų vidutinėmis pensinėmis pajamomis, nurodytomis mokesčių deklaracijoje, kurias gavote per pastaruosius trejus metus.

Tėvystės išmokos mokamos pagal dienos užmokesčio vidurkį. Viena tėvystės išmokų savaitė prilygsta penkioms išmokų dienoms. Tai reiškia, kad tėvystės išmokos nebus mokamos už šeštadienius ir sekmadienius.

Pagal Valstybinį socialinį draudimą (Folketrygden), NAV nepadengs visų jūsų pajamų, jei jos 6 kartus viršijo bazinę mėnesinę algą.

Kiek laiko galite gauti tėvystės išmokas?

Kreipiantis dėl tėvystės išmokų, galite pasirinkti 100 proc. tėvystės išmokas trumpesniam laikotarpiui arba 80 proc. tėvystės išmokas ilgesniam laikotarpiui. Bendras išmokų gavimo laikotarpis, kai gimsta vaikas yra 46 savaitės, kuomet pasirenkate 100 proc. išmokų ir 56 savaitės, jei renkatės 80 proc.

3 savaitės tėvystės išmokų yra skirtos motinai ir turi būti panaudotos iki nustatytos datos. Šių savaičių negalima naudoti po vaiko gimimo. Jei pagimdoma, pavyzdžiui, vieną savaitę anksčiau iki nustatytos datos, išmokų už šią savaitę vėliau nebegausite. Jei gimdoma po nustatytos datos, šios dienos bus atimamos iš bendro laiko.

Įvaikinant, tėvystės išmokos pradedamos mokėti nuo vaiko globos pradžios. Bendras tėvystės išmokų mokėjimo laikotarpis yra 46 savaitės 100 proc. dydžio arba 56 savaitės 80 proc. dydžio

Visų išmokėtų tėvystės išmokų suma bus didesnė, jei pasirinksite 100 proc. dydį. Kai kurios šeimos nusprendžia pasirinkti 100 proc. tėvystės išmokas, o paskui naudoja neapmokamas atostogas. Jei imsite neapmokamas atostogas ilgiau nei 14 dienų, tai gali daryti įtakos jūsų ligos išmokoms ir slaugos pašalpai.

Jei pagimdote dvynius arba tuo pat metu įvaikinate kelis vaikus, tėvystės išmokų laikotarpis pratęsiamas penkias savaites už kiekvieną papildomą vaiką, jei pasirinkote 100 proc. išmokas. Jei pasirinkote 80 proc. išmokas, laikotarpis pratęsiamas septyniomis savaitėmis už kiekvieną papildomą vaiką.

 

Tėvystės atostogų pasiskirstymas

Nuo 2019 m. sausio 1 d. motinos ir tėvo dalis (kvota) yra po 15 arba 19 savaičių kiekvienam, priklausomai nuo to, ar pasirinkote 100 proc. ar 80 proc. dydžio išmokas.

Pirmosios šešios savaitės po gimdymo yra skirtos motinai ir yra motinos kvota.

Bendras tėvystės išmokų laikotarpis prasideda po 3 savaičių po nustatytos gimdymo datos. Nuo 2019 m. sausio 1 d. – 15 arba 19 savaičių tėvo dalis ir 15 arba 19 savaičių motinos dalis yra atimama iš viso tėvystės išmokų laikotarpio. Todėl bendras laikotarpis yra 16 arba 18 savaičių, priklausomai nuo to, ar pasirinkote 100 proc. ar 80 proc. dydžio išmokas. Jei pagimdoma po nustatytos datos, šios dienos bus atimamos iš bendro laikotarpio. Likęs bendras laikotarpis gali būti paskirstytas tarp jūsų taip, kaip patys pasirinksite.

Svarbu tai, kad pasirinkus 80 arba 100 proc., vėliau nebus galima pakeisti išmokų procento.

Motina gali pradėti gauti tėvystės išmokas likus 12 savaičių iki nustatyto gimdymo termino. Tokiais atvejais šios savaitės bus atimtos iš bendrojo laikotarpio.

Jei tėvas ketina pasinaudoti kai kuriomis savaitėmis bendrame atostogų laikotarpyje, yra tam tikrų sąlygų, kurias turi atitikti motinos profesinė veikla. Jei tėvas nori atidėti savo tėvystės atostogas, jis turi pateikti atitinkamą paraišką. Norint išvengti išmokų dienų praradimo, NAV turi gauti šią paraišką ne vėliau kaip paskutinę bendro laikotarpio dieną.

Tėvystės atostogas galite išnaudoti iki vaikui sueis 3 metai. Jei iki šio laiko vis dar turite neišnaudotų išmokų dienų, jas prarasite.

Jei susilaukiate dar vieno vaiko iki pirmojo vaiko tėvystės išmokų laikotarpio pabaigos – negalėsite gauti išmokų už likusias pirmojo vaiko savaites. Tačiau jūs turite teisę į visą tėvystės išmokų laikotarpį antrajam vaikui. Naujas išmokų laikotarpis prasideda likus trims savaitėms iki nustatyto gimdymo termino.

Jei motina yra vieniša ir viena rūpinasi vaiku, ji gali kreiptis, kad tėvo kvota būtų perleista jai.

Tėvo kvotą galite gauti atgaline data, bet ne daugiau, kaip tris mėnesius nuo tada, kai NAV gauna jūsų prašymą.