Dotacija kraustymuisi skiriama vienišai motinai/tėvui, jei prireikia kraustytis tam, kad galima būtų susirasti naują darbą. Tokioje situacijoje gali būti suteikta teisė į subsidijas už persikėlimą. Šiai dotacijai gauti privaloma pateikti informaciją, įrodančią, kad vieniša motina/tėvas negali gauti tinkamo darbo šalia savo gyvenamosios vietos ar kad negali pradėti dirbti, nes neturi kam perleisti vaiko priežiūros. Taip pat reikia įrodyti, kad turimas konkretus darbas imigracijos vietoje. Subsidijos nebus suteiktos dėl persikėlimo, jei išlaidas apmokės kiti, pavyzdžiui, darbdavys.

Kokia dotacija skiriama
Dotacija skiriama, jei esamuoju laikotarpiu asmuo turi teisę į pereinamojo laikotarpio išmokas ar dar nepraėjo šeši mėnesiai nuo pereinamojo laikotarpio išmokų. Į dotacijos išmokas įeina kelionės bei persikėlimo išlaidos, o jų dydis skiriasi priklausomai nuo pačio persikėlimo, jo trukmės. Paprastai pateikiami du pasiūlymai. Dotacija dėl kraustymosi išmokama kaip vienkartinė išmoka, kuri yra neapmokestinama.