Motinystės (tėvystės) atostogų metu, apdraustieji tėvai, kurie dirbo samdomąjį darbą 6 mėnesius per pastaruosius 10 mėnesių iki mokamų atostogų laikotarpio pradžios turi, teisę 46 arba 56 savaites gauti pinigines išmokas.

Samdomoji ar savarankiškai dirbanti darbuotoja, kuri, pagal įstatymą, prieš gimdymą negali dirbti dėl pavojingų darbo sąlygų ar aplinkos, turi teisę gauti nemokamas atostogas nuo tada, kai nustoja dirbti. Tuo metu ji gali gauti nėštumo išmokas, kurios mokamos nuo dvyliktosios savaitės prieš gimdymą iki kol liks 3 savaitės iki numatomos gimdymo datos. Motina turi išnaudoti trijų savaičių išmokų mokėjimo laikotarpį iki gimdymo, o po gimdymo turi imti ne mažiau kaip 6 savaites atostogų. Po gimdymo priklausančios motinystės atostogos netrumpinamos. Jei motina grįžta į darbą nepasibaigus mokamų motinystės atostogų laikotarpiui, tėvas per likusį laikotarpį turi teisę gauti kasdienes pinigines išmokas.

Norvegijoje gyvenančios, bet nedirbančios motinos turi teisę gauti vienkartinę išmoką – 63 140 NOK.

Išmokos tėvams ir motinystės pašalpai lygiavertės išmokos gali būti mokamos vaiką įvaikinusiems tėvams. Tėvai, įsivaikinę vaiką iki 15 metų, turi teisę 44 savaites gauti motinystės (tėvystės) išmokas. Įvaikinimo pašalpa ir motinystės pašalpa yra vienodo dydžio.

Svarbu laiku kreiptis dėl išmokų. Išmokų mokėjimas prasidėda vėliausiai 3 savaitės iki gimdymo. 

Prašymus dėl motinystės (tėvystės) išmokų, reikia pateikti savo nuolatinės ar laikinos gyvenamosios vietos arba darbo vietos NAV skyriui.