Bedarbio pašalpa yra dalinė kompensacija už prarastas pajamas netekus darbo. Norint gauti bedarbio pašalpą, turite užsiregistruoti NAV kaip darbo ieškotojas ir įvykdyti tam tikrus reikalavimus.

Sąlygos gauti bedarbio pašalpą

Pagrindiniai reikalavimai gauti bedarbio pašalpą:

 • darbo laikas yra sumažintas 50 procentų ar daugiau;
 • turėjote minimalias pajamas iš mokamo darbo, kurios bent 1,5 karto viršijo nacionalinio draudimo fondo bazinę sumą (G) per pastaruosius kalendorinius metus, arba bent tris kartus didesnę (3 G) sumą per paskutinius 3 kalendorinius metus;
 • esate užregistruotas kaip darbo ieškantis asmuo ir pateikiate savo darbo užimtumo statuso formą kas 14 dienų;
 • asmuo yra aktyvus darbo ieškotojas ir nuolat atnaujina savo CV;
 • asmuo yra legalus Norvegijos gyventojas;
 • nėra studentas.

Galimybė gauti bedarbio pašalpą taip pat yra, jei:

 • asmuo yra visiškai arba iš dalies atleistas iš darbo;
 • asmuo tapo bedarbiu dėl bankroto;
 • asmuo kuria savo verslą;
 • asmuo yra EEE valstybių pilietis – tam tikromis sąlygomis.

Kada kreiptis dėl bedarbio pašalpos
Dėl bedarbio pašalpos galima kreiptis ne anksčiau kaip vieną savaitę prieš atleidimą iš darbo. Pradedama mokėti bedarbio pašalpą nuo tos dienos, nuo kurios asmuo įregistruotas kaip bedarbis. Svarbu tinkamai apskaičiuoti, kada kreiptis dėl bedarbio pašalpos, kai jau esate bedarbis. Kaip atspirties taškas skaičiuojamos keturios savaitės. Išmokos pradedamos mokėti po 4 savaičių nuo dokumentų užpildymo datos į NAV. Dauguma paraiškų yra paprastai peržiūrimos per tris savaites.

Bedarbio pašalpos dydis
Bedarbio pašalpos pinigai nėra mokami už tris pirmąsias dienas, kada buvo paskirta bedarbio pašalpa. Šios dienos yra vadinamos laukimo dienomis. Bedarbio pašalpos dydis ir trukmė priklauso nuo asmens nedarbo išmokų bazės. Pašalpą sudaro pajamos ir draudimo išmokos, kurios buvo sumokėtos asmeniui per paskutinius kalendorinius metus arba vidutiniškai per pastaruosius trejus metus prieš paduodant pareiškimą dėl bedarbio pašalpos.

Kas įeina į išdirbtą laiką

 • Ligos pašalpa;
 • Slaugos pašalpa;
 • Lankymo pašalpa;
 • Mokymų išmokos;
 • Nėštumo pašalpa;
 • Tėvystės pašalpa po vaiko gimimo ir įvaikinimo;
 • Bedarbio pašalpa (nuo ankstesnio laikotarpio).

 

Bedarbio pašalpa per dieną sudaro 2,4 % nedarbo išmokų bazės. Tai yra 62,4% ankstesnių vidutinių pajamų, neatskaičius mokesčių. Gaunama 17 NOK per dieną už kiekvieną vaiką iki 18 metų. Jei abu tėvai gauna bedarbio pašalpą ar reabilitacijos pašalpą, papildomi pinigai skiriami tik vienam iš jų. Taip pat bedarbio pašalpa skiriama, jei tampama iš dalies bedarbiu ir darbo laikas sumažėja daugiau negu 50 %.

Bedarbio pašalpos mokėjimo trukmė
Laikotarpis, kuriuo galite gauti bedarbio pašalpą, priklauso nuo jūsų uždirbtų pajamų per praėjusius kalendorinius metus arba nuo jūsų vidutinių pajamų per paskutiniuosius tris kalendorinius metus prieš pateikiant prašymą dėl bedarbio pašalpos.

Pašalpos gavimo laikotarpis yra 104 savaitės, t. y. 2 metai, jeigu asmens pajamos viršijo bent 2 kartus nacionalinio draudimo fondo bazinę sumą, arba 52 savaitės, jeigu pajamos neviršijo 2 kartus nacionalinio draudimo fondo bazinės sumos.