Kai vienas iš tėvų nemoka alimentų

Jei vienas iš tėvų nemoka alimentų, galima gauti išankstinę alimentų mokėjimo pašalpą iš NAV. Išankstinė alimentų mokėjimo pašalpa skiriama tam, kad vaikai gautų tam tikrą sumą kas mėnesį, jei tėvas arba motina nemoka įmokų arba jei sumos yra mažesnės nei išankstinė alimentų mokėjimo pašalpa.

Kam skiriama išankstinė alimentų mokėjimo pašalpa

Pašalpa yra skiriama, kai vaikai iki 18 metų gyvena su vienu iš tėvų. Turintis faktinę vaiko globą, turi kreiptis dėl išankstinės alimentų pašalpos gavimo. Sąlyga pašalpai gauti – vaikas turi būti nuolatinis Norvegijos gyventojas. Nuolatiniu gyventoju vaikas yra laikomas, jei gyveno Norvegijoje ilgiau nei 12 mėnesių.

Kokio dydžio pašalpa skiriama

Išmokos dydis priklauso nuo globėjo pajamų, vaikų skaičiaus, šeiminio statuso – ar turi registruotą partnerį, sugyventinį, ar yra vieniša mama arba tėvas.