Pajamų deklaravimas

Gyventojai turi užpildyti metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). kovo 16 d. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) suformuos preliminarias gyventojų pajamų deklaracijas elektroninėje deklaravimo sistemoje. O pateikti šią deklaraciją privaloma iki 2017 m. gegužės 2 dienos.

Kaip ir anksčiau deklaruoti pajamas privalo:

1) gyventojai, gavę B klasės pajamų (tokių pajamų, nuo kurių pajamų mokestį apskaičiuoti ir sumokėti privalo jie patys):

2) politikai, valstybės tarnautojai, asmenys 2016 metais ėję kitas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nurodytas pareigas ir jų šeimos, politinės partijos nariai ir jų šeimos metines pajamų deklaracijas pateikti privalo, nepriklausomai kokias pajamas yra gavę;

3) gyventojai, turintys perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (tai gyventojai, kuriems darbovietėje pritaikyta NPD suma yra didesnė už visą metinį NPD. Metinis NPD gali sumažėti dėl įvairių priežasčių: dviejose įmonėse gaunamo atlygio, dėl kitų gautų pajamų, kurioms taikomas 15 procentų pajamų mokestis, išaugusio darbo užmokesčio, gautų ligos pašalpų ir pan. Sumažėjus metiniam NPD, gyventojui atsiranda pareiga sumokėti pajamų mokestį);

4) gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti mokesčio lengvatomis, t. y. 2016 m. nepasinaudoję visu metiniu NPD ar papildomu NPD už auginamus vaikus (įvaikius), mokėję gyvybės draudimo ar pensijų įmokas, palūkanas už būsto kreditą. Lengvatomis pasinaudoti ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio galima tik pateikus deklaraciją.

Darbdaviai, gyvybės draudimo bendrovės, kredito įstaigos, mokymo įstaigos ir kiti teikia informaciją VMI apie išmokėtas išmokas, priskiriamas tiek A, tiek B klasės pajamoms, bei apie patirtas išlaidas, suteikiančias gyventojams teisę į mokestines lengvatas. Pagal šiuos duomenis yra formuojamos preliminarios metinės pajamų deklaracijos.

Gyventojai gavę dovanų deklaruoti metines pajamas privalo, jeigu gavo:

  • didesnes nei 2500 Eur vertės dovanas pinigais ar turtu – iš kitų asmenų (ne iš giminaičių),
  • didesnes nei 2500 Eur dovanas pinigais ar turtu (išskyrus gautą nekilnojamąjį turtą, esantį

Lietuvoje) iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), vaikaičių, tėvų (įtėvių), senelių brolių, seserų.

Turto deklaravimas

Turtą deklaruoti galima kad ir nuo 2017 m. sausio 1 d., o pateikti reikia iki 2017 m. gegužės 2 dienos. Reikia užpildyti ir pateikti metinę gyventojo turto deklaraciją ir reikalingi jos priedai (FR0001 forma).

Metinėje turto deklaracijoje reikia deklaruoti:

1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį;

2) kilnojamąjį daiktą, jeigu šiam daiktui pagal teisės aktus privaloma teisinė registracija;

3) pinigines lėšas, turimas kredito įstaigose ir ne jose, jeigu jų bendra suma viršijo 1500 eurų;

4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1500 eurų;

5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma viršijo 1500 eurų;

6) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė viršijo 1500 eurų;

7) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė viršijo 1500 eurų.

Deklaracijoje reikia nurodyti Lietuvoje ir užsienyje turimą turtą. Turto vertė nurodoma pagal įsigijimo kainą, o jei ši stipriai skiriasi nuo dabartinės rinkos kainos, tuomet nurodoma rinkos kaina.

Galime jums padėti

Pildome ir pateikiame Jūsų pajamų ir turto deklaracijas. Galime deklaruoti jūsų uždirbtas pajamas Norvegijoje. Susidomėję kreipkitės elektroniniu paštu [email protected]