Pereinamojo laikotarpio išmokos yra skiriamos užtikrinti pajamas vienišos motinos arba tėvo, kurie turi išimtinę vaikų globą, pragyvenimui. Šios išmokos mokamos ribotą laiką priklausomai nuo vaiko amžiaus ir poreikių.

Asmenys, kurie gali gauti pereinamojo laikotarpio išmokas:

Asmuo turi atitikti tam tikras sąlygas, kad gautų išmokas kaip vieniša mama arba tėvas. Vieniša mama arba tėvas su vaiku turi būti pragyvenę Norvegijoje tris pastaruosius metus ir tuo metu gyventi Norvegijoje. Ji arba jis turi būti nesusituokęs, išsituokęs ar gyvenantis atskirai ir yra vienintelis asmuo, prižiūrintis vaiką. Vieniša mama arba tėvas neturi turėti jokių santykių su kitu vaiko tėvu, kas galėtų paneigti faktą, kad jūs esate vieniša mama ar tėvas.

Jei asmuo atitinka visus reikalavimus, išmokos gali būti paskirtos. Jei vaiko amžius nesiekia vienerių metų, galima laisvai pasirinkti ir tuo pačiu metu dirbti ar studijuoti. Kai vaiko amžius pasieks vienerius metus, dirbti ar studijuoti galima bus ne mažiau kaip pusę darbo dienos. Jei nedirbama ir nestudujuojama, asmuo turi būti registruotas NAV kaip ieškantis darbo.

Išmokos gavimo laikotarpis

Galima gauti pereinamojo laikotarpio išmokas iki trijų metų, kol jauniausiam vaikui sukanka aštuoneri metai. Teisė į išmokas prarandama, jei vaikas pradeda lankyti darželį. Išmokos gali būti skiriamos ir 2 mėnesius prieš gimdymą, jei motina yra vieniša mama gimdymo metu. Pereinamojo laikotarpio išmokų terminas gali būti pratęsiamas iki dvejų metų, kol jauniausiam vaikui sukanka aštuoneri metai, jei vienišai motinai reikia mokytis. Laikotarpis gali būti pratęstas iki trijų metų, kol jauniausiam vaikui sukanka aštuoneri, jei vienišai motinai trūksta išsilavinimo ir ji rūpinasi daugiau nei dviem vaikais, arba jei tampa vieniša mama iki 18 metų.

Skyrybų atveju, jei vaikui jau yra aštuoneri metai, pereinamojo laikotarpio išmokos gali būti skiriamos iki dviejų metų, kol vaikui sukaks dešimt metų. Pirmieji metai skiriami išpildyti veiklos reikalavimus. Antrais metais jau privaloma turėti reikalaujamą išsilavinimą.

Jeigu turima vaikų, reikalaujančių ypač intensyvios priežiūros dėl neįgalumo, ligos ar didelių socialinių problemų, įmanoma gauti pereinamojo laikotarpio išmokas iki kol vaikui sueis 18 metų.

Pereinamojo laikotarpio išmokų dydis

Pereinamojo laikotarpio išmokų dydis yra 2 bazinės sumos. Už šias išmokas reikia mokėti mokesčius, tačiau atostoginiai už tai nemokami.