Švietimo išmokos skiriamos privalomajam švietimui ar mokslams užbaigti. Švietimo išmokos numatytos tik tuo laikotarpiu, kai turima teisė į pereinamojo laikotarpio išmokas.

Švietimo išmokų skyrimas

Asmuo gali gauti švietimo išmokas, jei mokslas yra privalomas norint save išlaikyti dirbant. Pavyzdžiui, mokymosi pašalpa gali būti skiriama profesiniam mokymuisi ir bendrajam išsilavinimui gauti.

Švietimo išmokų skyrimo laikotarpis

Didžiausios švietimo išmokos mokamos trejus metus mokantis dieninėse studijose – tačiau šis laikotarpis gali būti pratęstas. Taip pat galima gauti paramą, reikalingą bendrajam išsilavinimui įgyti, nesimokant trijų metų. Pavyzdžiui, kai keliama profesinė kvalifikacija, taip pat yra galimybė gauti mokymosi išmokas. Tačiau reikia žinoti, kad švietimo išmokos numatytos tik tuo laikotarpiu, kai turima teisė į pereinamojo laikotarpio išmokas.

Švietimo išmokų dydis

Švietimo išmokos kompensuoja išlaidas už mokslą, mokyklinius reikmenis, kelionės išlaidas ir pan. Taip pat yra galimybė gauti dotacijas, skirtas papildomoms pragyvenimo išlaidoms ir padengti išlaidas, susijusias su švietimu.