Norvegiška mokesčių deklaracija Skattemelding (Selvangivelse), 4.6.1 punktas

Į šį punktą turite įrašyti nekilnojamo turto mokestinę vertę ir informaciją apie nekilnojamąjį turtą užsienyje, taip pat apie išnuomotą komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą užsienyje. Mokestinės vertės suma neturi būti didesnė nei 30 procentų turto rinkos vertės.

   Kas privalo deklaruoti turtą?

Nekilnojamojo turto, kuris yra neapmokestinamas Norvegijoje, mokestinę vertę reikia įrašyti į deklaraciją.

Kaip deklaruoti?

Informacija, kurią turite pateikti apie nekilnojamąjį turtą mokesčių deklaracijoje:

  • Šalis (kurioje yra nekilnojamasis turtas);
  • Pirkimo data;
  • Jūsų turto dalies mokestinė vertė;
  • Kokio tipo nekilnojamąjį turtą turite? (Butas, namas, laisvalaikio namas, sklypas, sodyba ar kita);
  • Pardavimo vertė sausio 1 dieną Norvegijos kronomis;
  • Valiutos kursas, kuriuo apskaičiavote turto vertę;
  • Nuosavybės procentas;
  • Duomenų pakeitimo priežastis (jei anksčiau pateikta informacija nebuvo tiksli).

 Kaip nustatyti turto vertę?

Nekilnojamojo turto vertė įkainota, įrašyta mokesčių deklaracijoje Skattemelding (Selvangivelse). Jei turto vertė neįrašyta, ją reikia įrašyti į deklaraciją, kurią gaunate kovo/balandžio mėnesį.

Kokią infomaciją reikia pateikti Skatteetaten?

Visi turto savininkai turi pateikti informaciją apie turto bendrą ir naudingą plotą, statybų metus, nekilnojamojo turto tipą. Ši informacija padės nustatyti jūsų nekilnojamojo turto vertę. Informaciją apie turto dydį ir statybų metus rasite VĮ Registrų centras puslapyje:  http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_un.jsp

Jei turtas priklauso keliems asmenims (pvz. vyrui ir žmonai), tuomet detalią informaciją pateikti užtenka vienam iš savininkų.

Kaip apskaičiuoti nekilnojamojo turto ar laisvalaikio sodybos užsienyje vertę

Nekilnojamojo turto vertė nustatoma pagal Norvegijos taisykles. Norvegija remiasi užsienio kadastrais ir turto registrais. Mokestinė vertė negali sudaryti daugiau nei 30 procentų turto rinkos vertės. Rinkos vertę galite rasti Registrų centro puslapyje.

 Išvenkite dvigubo apmokestinimo

Siekiant išvegti dvigubo apmokestinimo, Norvegija yra sudariusi mokesčių sutartis su daugeliu šalių. Mokesčių susitarimai grindžiami kredito metodu, tai reiškia, kad jūs gaunate mokesčių atskaičiavimą iš Norvegijos už jau sumokėtus mokesčius užsienyje. Kitas būdas tai padalijimo metodas, kai pajamos ar pelnas yra apmokestinti arba Norvegijoje arba užsienyje.

 Paskola Lietuvoje

Jei gyvenate Lietuvoje, bet dirbate Norvegijoje, jūs galite gauti mokesčių atskaičiavimą už sumokėtas palūkanas, jei Jūsų bendros pajamos (apie 90 procentų) yra apmokestinamos Norvegijoje.

Jei jau prašėte atskaičiavimo už sumokėtas palūkanas šalyje, kurioje yra nekilnojamasis turtas (Lietuvoje), tuomet negalite prašyti atskaičiavimo už palūkanas Norvegijoje.

Dokumentų sąrašas:

Jei Skatteetaten prašytų įrodyti, Jūs turite sugebėti pateikti reikiamus dokumentus dėl nekilnojamojo turto paskolos.

  • Paskolos ir sumokėtų palūkanų dokumentas iš kredito įstaigos (banko).

Jei turite turtą kitoje EEE šalyje, jūs turite sugebėti dokumentuoti, kad neprašėte mokesčių atskaičiavimo šalyje, kurioje yra jūsų nekilnojamasis turtas (Lietuvoje).

Jei nesate nuolatinis gyventojas ir prašote atskaičiavimo už palūkanas, turite įrodyti, kad Jūsų pajamos yra apmokestinamos Norvegijoje.

 Nekilnojamojo turto vertinimas valstybės reikmėms Lietuvoje

Nekilnojamojo turto vertinimą valstybės reikmėms (masinį vertinimą) Registrų centras atlieka valstybės užsakymu. Masinio vertinimo būdu nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos mokestinių verčių apskaičiavimui, valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainų nustatymui, mokesčių turto paveldėjimo, dovanojimo atvejais apskaičiavimui, skiriant socialinę paramą, notarinių paslaugų kainų tvirtinant turto perleidimo sandorius nustatymui ir kitoms reikmėms.

Nekilnojamojo turto objektų mokestinė vertė, kuri  apskaičiuota masinio vertinimu būdu ir įsigaliojo nuo 2016-01-01, naudojama nekilnojamojo turto mokesčiui apskaičiuoti 5 metus (pvz.: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 metais).

Pagindiniai teisės aktai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B4FAA1DD73CF/BDUQszODwO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DB830636252A/JEWcuknqWe

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/119ad590084e11e6a238c18f7a3f1736

 

Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti, kokius dokumentus ir kaip juos reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas.   Spauskite čia