Tam tikromis sąlygomis galima persikelti bedarbio pašalpą iš Norvegijos į Lietuvą ir išlikti darbo ieškančiu Norvegijoje.

 Kas gali persikelti bedarbio pašalpą į EEE šalis?

Perkėlimo sąlygos:

 • Turite laikytis EEE susitarimo sąlygų, remiantis Norvegijos įstatymų punktais: § 4-2. § 4-3.  § 4-4.;
 • Turite teisę gauti bedarbio pašalpą Norvegijoje, remiantis Norvegijos įstatymų punktais: § 4-2. § 4-3. § 4-4. § 4-5. § 4-8.;
 • Turite būti visišku bedarbiu, remiantis Norvegijos įstatymų punktu § 4-3.;
 • Turite būti registruotas NAV kaip bedarbis mažiausiai 4 savaites per paskutines 12 savaičių prieš išvykimą;
 • Turite teisę gauti bedarbio išmokas už pirmąsias keturias laukimo savaites (jums nėra 12 savaičių karantino dėl išėjimo iš darbo savo noru), remiantis Norvegijos įstatymų punktais § 4-4. § 4-9.

Jūs negalite perketi bedarbio išmokų į EEE šalis jei:

 • Esate iš dalies atleistas (Permittert);
 • Lankote NAV kursus;
 • Esate sukūręs savo verslą;
 • Gaunate avansinį bedarbio išmokų mokėjimą firmos bankroto atveju.

 Kaip teikti paraiškas?

Jūs turite kreiptis į NAV dėl U2 formos. Atminkite, kad jums negalima išvykti nepateikus U2 formos. Jei išvyksite anksčiau, prarasite galimybę gauti Norvegijos bedarbio pašalpą.

Kaip ilgai galite gauti bedarbio pašalpa išvykę iš Norvegijos?

U2 forma suteikia galimybę gauti bedarbio išmokas iki 3 mėnesių. Per tą laiką jūs galite gyventi EEE šalyse ir ten ieškoti darbo. Bet jūs negalite gauti Dagpenger ilgiau, nei jums paskirta (52 arba 104 savaičių).

Atvykus į Lietuvą, reikia:

 • Per 7 dienas nuo išvykimo iš Norvegijos, užsiregistruoti Lietuvos darbo biržoje, kaip darbo ieškančiam asmeniui;
 • Pateikti U2 formą;
 • Sutikti su visais patikrinimais Lietuvoje taip, kaip tikrinami bedarbio pašalpą gaunantys asmenys.

Asmuo, gaunantis išmokas, turi toliau kas dvi savaites pildyti ir siųsti Meldekort į NAV.

Grįžimas į Norvegiją

Jeigu nerandate darbo Lietuvoje, Dagpenger ir toliau galite gauti Norvegijoje. Turite iš karto pranešti jums priklausančiai NAV kontorai, kad grįžote atgal į Norvegiją. Dagpenger automatiškai bus sustabdyti (dėl kurių kreipėtės su U2 forma) po trijų mėnesių. Norint tęsti Dagpenger gavimą, turite parašyti prašymą, kad pratęstų išmokas. Prašymą pateikti reikia prieš baigiantis 3 mėnesių laikotarpiui.

Ką jūs galite daryti pats?

Galite registruotis NAV kaip darbo ieškotojas:

 • Išsiųsti elektroninę pranešimo kortelę (Meldekort);
 • Išsiųsti savo CV darbdaviams;
 • Ieškoti laisvų darbo vietų;
 • Užsisakyti darbo skelbimus el. paštu.

 Norvegijos įstatymų punktai

 • § 4-1. Tikslas

Bedarbio išmokų tikslas yra suteikti dalinį draudimą už negautas pajamas nedarbo metu.

 • § 4-2. Gyventi Norvegijoje

Kad turėtumėte teisę gauti bedarbio pašalpą, turite gyventi Norvegijoje. Departamentas gali išskirtiniais atvejais atleisti nuo šio reikalavimo.

 • § 4-3. Darbo pajamų ir darbo laiko praradimas

Kad gauti Dagpenger, jūs turite būti praradę darbo pajamas, kaip samdomas darbuotojas, t. y. būti bedarbiu. Samdomas darbuotojas – specialistas, samdomas laikinam projektui, konkrečiai užduočiai ar aiškiam vienkartiniam tikslui pasiekti.

Tai netaikoma savarankiškai dirbantiems asmenims (Selvstendig næringsvirksomhet), kurie nėra laikomi praradę pajamas, nes tuo metu neturėjo teisės gauti algą (savarankiškai dirbantys asmenys gauna verslo pajamas).

Kad įgytumėte teisę gauti bedarbio išmokas, įprastas darbo laikas turi būti sumažintas iki 50 proc. Įprastas darbo laikas yra tas, kurį asmuo turėjo prieš bedarbystę arba prieš tai, kai jis buvo sumažintas. Tačiau darbo laikas negali būti didesnis negu įstatymo nustatytas darbo laikas profesijai ir pramonės šakai.

 • § 4-4. Minimalių pajamų reikalavimai

Kad įgyti teisę gauti Dagpenger, asmuo privalo:

 1. Būti sumokėjęs darbo pajamų mažiausiai 1,5 G (nacionalinio draudimo fondo bazinę sumą) per pastaruosius kalendorinius metus;
 2. Per paskutinius trejus kalendorinius metus turėjo bendrųjų pajamų, kurios buvo lygios mažiausiai 3 baziniams dydžiams paraiškos pateikimo metu.

Išmokos, kurios gali būti prilyginamos darbo užmokesčiui, yra su nėštumu susijusi pašalpa, su nėštumu susijusi ligos pašalpa, nėštumo išmokos ir tėvystės/motinystės išmokos.

Išmokų dydis nustatomas remiantis gautomis pajamomis. Per sekantį bedarbio pašalpos laikotarpį išmokos negali būti apskaičiuojamos pagal tas pajamas, pagal kurias jau buvo anksčiau mokėtos bedarbio išmokos. (Tarkim, jums buvo mokamos bedarbio išmokos remiantis paskutinių 3 metų darbo užmokesčiu, tuomet, jei 1 metus dirbote ir vėl gausite bedarbio pašalpą, išmokos negali būti apskaičiuojamos remiantis tuo laikotarpiu, pagal kurį buvo apskaičiuotas pirmosios pašalpos išmokų dydis.)

 • § 4-5. Aktyvus darbo ieškotojas

Kad turėtų teisę gauti Dagpenger, individas turi būti aktyvus darbo ieškotojas. Tai darbingas ir dirbti pasirengęs asmuo, kuris:

 1. gali imtis bet kurio darbo, kuris yra apmokamas pagal tarifą;
 2. gali dirbti bet kuriame Norvegijos regione;
 3. imsis darbo nesvarbu ar darbas bus pilną darbo dieną ar tik dalinis;
 4. dalyvaus darbo rinkoje.

Jeigu asmuo turi socialinių aspektų, susijusiu su sveikata, globos pareiga mažiems vaikams arba priežiūros slauga artimiems šeimos nariams, jis gali būti laikomas  aktyviu darbo ieškotoju net jei jis ieško darbo nepilnai darbo dienai arba jei ieško darbo tam tikroje geografinėje vietovėje.

Asmenys, kurie gavo bedarbio išmokas ilgiau nei 52 savaites, yra atleidžiami būti aktyviais darbo ieškotojais iki 4 savaičių dėl įstatymiškai priklausančių atostogų.

 • § 4-6. Bedarbio išmokos mokymosi laikotarpiu ir kuriant savo verslą

Mokymosi metu ir apmokymų metu Dagpenger nėra mokami. Taip pat, kai dirbamas neapmokamas darbas. Bet gali būti taikomos išimtys:

 • Mokymasis arba apmokymai ne darbo valandomis;
 • Mokymasis arba apmokymai, kurie yra trumpesni nei darbo laikas;
 • Dalyvavimas dirbo rinkoje;
 • Neapmokamas darbas, kuris susijęs su hobiu arba neapmokamas socialinio pobūdžio darbas.

Individas, kuris gauna bedarbio išmokas, jei parašys prašymą, gali gauti bedarbio išmokas iki 12 mėnesių, jeigu yra savarankiškai dirbantis.

 • § 4-7. Bedarbio išmokos laikinai neturintiems darbo (Permitterte)

Bedarbio išmokos gali būti mokamos asmenims, kurie neteko darbo dėl laikinai sumažinto darbo (Permitterte), dėl darbo stokos darbo vietoje ar kitų aplinkybių, kurioms darbdavys negali daryti įtaką. Laikino atleidimo paaiškinimas šiame kontekste – darbuotojas laikinai atleistas iš pareigų, susijusių su įmonės veikla. Sprendimas priimamas darbdavio arba pagal susitarimą – kiekvienu atveju skirtingai.

Bedarbio išmokos gali būti mokamos iki 26 savaičių per 18 mėnesių laikotarpį, susijusį su visišku laikinu darbo praradimu (Permitterte) arba daliniu darbo laiko praradimu (Delvis permittering) pas tą patį darbdavį.

Departamentas gali suteikti teisę gauti bedarbio išmokas ilgesnį periodą.

 

 • § 4-8. Pareiga pranešti ir atvykti

Norint gauti bedarbio išmokas, asmuo privalo registruotis kaip darbo ieškantis asmuo NAV. Darbo ieškantis asmuo privalo pranešti NAV kas 14 dienų (ataskaitinis laikotarpis). NAV nusprendžia, kokiu būdu individas turi pranešti.

Darbo ir gerovės departamentas (NAV) gali nuspręsti, kad asmuo turi atvykti atsižymėti dažniau nei 14 dienų.

Jeigu individas, be pateisinamos priežasties, nepraneša nustatytą dieną, praranda teisę gauti bedarbio išmokas nuo tos dienos, kada jis neišsiuntė pranešimo iki to laiko, kol jis išsiųs sekantį pranešimą.

 

 • § 4-9. Laukimo laikas (Ventetid)

Bedarbio išmokos gali būti pradėtos mokėti nuo tada, kai asmuo yra bedarbis ir buvo užregistruotas NAV, kaip aktyvus darbo ieškotojas (§ 4-5.) mažiausiai 15 dienų. Pirmos 3 darbo dienos skaičiuojamos kaip laukimo laikas (už jas pinigų negausite), šeštadieniai ir sekmadieniai neįskaičiuojami. Išmokos bus pradėtos mokėti kai laukimo laikas bus pasibaigęs. Bedarbio išmokos gali būti skiriamos nuo paraiškos pateikimo datos (atgaline data nemokama).

Kaip išsiųsti elektroninę pranešimo kortelę (Meldekort)

Noredami padidinti paveiksliuka , spauskite ant paveiksliuko