Išmokos už vaikus skiriamos visiems vaikams iki jiems sukanka 18 metų, kurie gyvena Norvegijoje su vienu iš tėvų arba jei tėvai nesusituokę, kai vienas iš tėvų gyvena EEE. Išmokos už vaikus skiriamos siekiant padengti vaiko išlaidas.

Išmokų už vaikus skyrimo sąlygos

Išmokas už vaikus gali gauti vaiko motina arba tėvas. Jei tėvai pasidalino vaiko globą, išmokos už vaikus padalinamos lygiomis dalimis. Išmokas už vaikus gali gauti įtėviai, kiti globėjai arba vaiko globos įstaigos, jei vaikas ten gyvena nuolatos (ilgiau nei tris mėnesius). Norint gauti išmokas už vaikus, vaikas turi gyventi Norvegijoje bent 12 mėnesių arba tėvas (globėjas) privalo dirbti Norvegijoje ir būti tiesiogiai atsakingas už vaiką, kuris gyvena EEE šalyje.

Padidintos išmokos už vaikus
Padidintas išmokas už vaikus gali gauti vieniša motina arba tėvas, kurie yra nesusituokę ir negyvena su kitu vaiko tėvu (reikia pateikti skyrybų liudijimą arba vaiko gimimo liudijime neturi būti įrašytas vaiko tėvas).
Padidintos išmokos už vaikus neskiriamos, jei vieniša motina arba tėvas susituokė, turi sugyventinį daugiau nei 12 mėnesių, tačiau neturi bendrų vaikų (gimus bendram vaikui pašalpa prarandama iš karto).

Užsieniečiams mokamos išmokos už vaikus net tokiu atveju, jeigu vaikas ar motina nėra registruoti Norvegijoje.

Išmokos už vaikus turi būti išmokamos pagal EEE taisykles ar kitus socialinės apsaugos susitarimus.

Dokumentų sąrašas:

Vaikų gimimo liudijimai;
Santuokos liudijimas (jeigu sugyventiniai, tuomet „šeimos sudėtis“, išduota seniūnijoje);
Darbo leidimas iš policijos;
Darbo kontraktas;
Paskutiniai 3 algalapiai;
Jeigu dirbote ilgesnį laiką, metiniai algalapiai;
Jeigu norite išmokas už vaikus gauti greičiau, pristatykite dokumentą iš seniūnijos, kad išmokų už vaikus Lietuvoje negaunate.

Visi dokumentai turi būti išversti į anglų arba norvegų kalbą ir patvirtinti notariškai.

Anketa išmokoms už vaikus gauti: https://ismokosnorvegijoje.lt/anketa-2/