Jeigu jums reikia patvirtinti:

 • Asmens kodą;
 • Deklaruotą gyvenamąją vietą ir deklaravimo datą;
 • Informaciją apie šeiminę padėtį, sutuoktinį;
 • Informaciją apie nepilnamečius vaikus (iki 18 m.);
 • Informaciją apie pilnamečius vaikus;
 • Informaciją apie tėvus;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis;
 • Kitus gyventojų registro duomenis.

Turite užpildyti šį prašymą  (PDF) (DOC)

Jeigu jums reikia vieno ar kelių asmenų pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, turite pildyti šį prašymą (PDF) (DOC).

Jeigu norite gauti pažymą apie jums priklausančioje gyvenamojoje patalpoje gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, pildykite šį prašymą (PDF) (DOC).

 Prašymas gali būti pateikiamas:

Pageidaujamas pažymas ir išrašus galima gauti šiais būdais:

 • Paštu, nurodytu adresu, klientui apmokant siuntimo išlaidas;
 • Klientų aptarnavimo padalinyje;
 • El. paštu.

El. paštu siunčiamos Gyventojų registro pažymos pasirašomos elektroniniu parašu. Norėdami peržiūrėti elektroniniu parašu pasirašytus PDF dokumentus, galite įeiti į  http://www.elektroninis.lt puslapį ir pateiktos programėlės pagalba (pasirinkite „Adobe Reader“ nustatymus). Pažymos ir registro išrašai elektroninių ryšių priemonėmis gali būti teikiami tik koduota forma kartu su nurodymais, kaip juos peržiūrėti.

Civilinė metrikacija

Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu per elektroninę Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS)

Sistemoje galima pateikti prašymus šioms paslaugoms gauti:

 • Įregistruoti vaiko gimimą;
 • Įtraukti į registrą vaiko, gimusio užsienio valstybėje gimimą;
 • Išduoti gimimo įrašą, liudijantį išrašą po įvaikinimo įregistravimo;
 • Išduoti gimimo įrašą, liudijantį išrašą po tėvystės (motinystės) nustatymo įregistravimo;
 • Išduoti gimimo įrašą, liudijantį išrašą po tėvystės (motinystės) nuginčijimo įregistravimo;
 • Įregistruoti tėvystės pripažinimą;
 • Patikrinti duomenis, reikalingus santuokos prašymo pateikimui;
 • Įtraukti į registrą užsienio valstybėje sudarytą santuoką;
 • Įtraukti į registrą santuoką, sudarytą bažnyčios nustatyta tvarka;
 • Išduoti santuokos nutraukimą liudijantį išrašą;
 • Įtraukti į registrą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką;
 • Įtraukti į registrą užsienio valstybėje mirusio asmens mirtį;
 • Anuliuoti civilinės būklės akto įrašą;
 • Atkurti civilinės būklės akto įrašą;
 • Pakeisti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą;
 • Pakeisti vardą, pavardę;
 • Išduoti civilinės būklės akto įrašo kopiją, nuorašą, išrašą, pažymą;
 • Išduoti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą.

Daugiau informacijos rasite MEPIS portalehttps://www.epaslaugos.lt

 Įkainiai

Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimą dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašo patvirtinimo“. 

Vieną kartą per kalendorinius metus galima nemokamai susipažinti ar gauti dokumentą su savo, nepilnamečių savo vaikų ar įvaikių, taip pat asmenų, kuriems paskirta globa ar rūpyba duomenimis.

Susipažinti su kaupiamais duomenimis arba pateikti duomenų tikslinimo prašymą galite:

   Turtas ir apribojimai

Jeigu ruošiatės Norvegijoje deklaruoti nekilnojamą turtą, kuris yra Lietuvoje. Nekilnojamojo turto dokumentus ir išrašus užsakykite elektroniniu būdu čia: http://www.registrucentras.lt/epas/.

Užpildykite mokesčių deklaravimo anketą ir sužinosite, kokią sumą galite susigrąžinti, kokius dokumentus ir kaip juos reikia pateikti. Atsakymo bei išsamų tolesnių veiksmų paaiškinimą sulauksite per kelias dienas.   Spauskite čia