Jeigu verslininkas moka už savo kvalifikacijos kėlimo kursus, galima nurašyti išlaidas kaip veiklos sąnaudas. Tačiau negalima naudoti šios taisyklės pradinio ar vidurinio išsilavinimo atvejais. Taisyklė labai paprasta – išsilavinimui skirtų išlaidų nurašyti negalima.