MITAI APIE NEDARBINGUMO PAŽYMĄ („biuletenį“)

1 MITAS. Galiu prižiūrėti sunkiai susirgusius vaikus, tėvus, sutuoktinį ir gauti nedarbingumo pažymą.

NE. Nedarbingumo atostogos gali būti suteiktos tik dėl paties paciento ligos ar traumos. Dėl tėvų, sutuoktinio ar vaikų jums nedarbingumo atostogos negali būti suteiktos. Rūpinimasis kitais nesuteikia teisės į nedarbingumo išmokas.

2  MITAS. Skyrybų atveju galiu gauti nedarbingumo pažymą.

NE. Nedarbingumo išmokas galite gauti dėl savo ligos. Liga šeimoje, sielvarto reakcijos, konfliktai darbe, finansinės problemos, skyrybos, mirtis ar kitos problemos ir gyvenimo įvykiai patys savaime nesuteikia teisės gauti nedarbingumo išmokų.

3 MITAS. Kai turiu 50 proc. nedarbingumą, darbe turiu dirbti puse etato.

NE. Nedarbingumo atostogų procentas nieko nesako apie buvimą darbe laiką. Gali tekti dirbti per pus lėtesniu tempu, tačiau visas darbo valandas. Kiti gali dirbti visu tempu, bet trumpesnę (nepilną) darbo dieną. Galima pritaikyti daug variantų.

4  MITAS. Jei turiu 100 proc. nedarbingumą, tai turiu neiti į darbą.

NE. Daugeliui gali būti labai naudinga palaikyti kontaktą su kolegomis darbe ligos laikotarpiu ir palaipsniui dalyvauti darbinėje veikloje arba atlikti kitas užduotis. Darbdaviai turi pareigą suteikti sąlygas darbuotojui kuo greičiau įsitraukti į darbą.

5 MITAS. Gydytojas sprendžia, ar turiu teisę į ligos išmokas.

NE. Valstybinio socialinio draudimo įstatymas apibūdina sąlygas gauti ligos išmokas, o NAV užtikrina, kad taisyklių būtų laikomasi ir sprendžia – suteikti ar nesuteikti ligos išmokas. Vienas iš reikalavimų dėl ligos išmokų yra tai, kad jūs turite būti nedarbingas dėl savo ligos.

6 MITAS. Gydytojas nusprendžia, ar būsiu nedarbingumo atostogose.

NE. Gydytojo pažyma yra tik rekomendacija iš gydytojo. Jis tik konsultuoja ar pacientas yra darbingas ir gali atlikti darbe paskirtas užduotis. NAV svarsto, ar turite teisę į ligos išmokas ar ne. Darbdaviai taip pat gali užginčyti ir atmesti nedarbingumo atostogas, darbdavys gali pateikti svarių priežasčių dėl abejonės suteikti nedarbingumo atostogas.

7 MITAS. Galiu vykti į užsienį, kai turiu nedarbingumo pažymą.

NE. Nebent su išankstiniu įspėjimu. Yra galimybė būnant nedarbingumo atostogose imti įstatymo numatytų atostogų ir vykti į užsienį, bet tuomet negausite ligos išmokų per atostogas. Norint turėti teisę į ligos išmokas yra sąlyga, kad nedarbingumo metu gyventumėte Norvegijoje. Jei žadate keliauti į užsienį, turite užpildyti informaciją apie tai nedarbingumo formoje. Už laikotarpį, kuomet esate išvykę atostogų, ligos išmokos neišmokamos.

8 MITAS. Jei aš esu atostogose ir susirgau, gydytojas atgaline data išrašys nedarbingumo pažymą.

NE. Bendrosios praktikos gydytojas negali atgaline data išrašyti nedarbingumo pažymos. Jums reikia apsilankyti pas gydytoją ten kur atostogaujate ir gauti ligos pažymą. Grįžę namo, nedarbingumo pažymą, gautą iš šalies, kurioje atostogavote, turite pristatyti į darbą. Tuomet iš darbdavio galite paprašyti atidėti atostogų laiką, todėl, kad sirgote. Darbdavys gali pasirinktinai patvirtinti prašymą arba ne.

9 MITAS. Aš galiu gauti nedarbingumo pažymą paskambinus gydytojui telefonu.

NE. Yra reikalavimas, kad gydytojas apžiūrėtų jus asmeniškai. Skambučio gydytojui diena yra patvirtinama kaip pirmoji ligos diena, tik tuomet jei yra rimtų priežasčių dėl kurių negalite apsilankyti gydytojo kabinete. Pavyzdžiui, gali būti neįmanoma gauti vizito pas gydytoją ir paskriamas laikas už dienos ar dviejų, arba susirgote infekcine liga ir gydytojas nenori, jog užkrėstumėte kitus pacientus laukiamajame kambaryje.

10 MITAS. Turėsiu nedarbingumo pažymą taip ilgai, kol norėsiu grįžti į darbą.

NE. Yra daug sąlygų, dėl kurių gali būti sunku grįžti į darbą. Patirtis rodo, kad dažnai nepatartinas ilgas ligos atostogų prątesimas. Kuo trumpesnis nebuvimas darbe, tuo lengviau sugrįžti. Reguliarus ir dažnas kontaktas su darbu ir kolektyvu kai sergate, dažnai sumažina šias problemas. Pagal valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatą tvarką, sergantieji turėtų kuo anksčiau prisijungti prie darbo veiklos, bet ne vėliau kaip po 8 savaičių nuo nedarbingumo atostogų pradžios.

11 MITAS. Aš galiu turėti nedarbingumo pažymą 1 metus.

NE. NAV svarsto galimybę ar pratęsti ligos atostogas, jei atitinkate ligos išmokų reikalavimus. Jei jūs negalite atlikti savo kasdienių darbinių užduočių, gali būti, kad galite vykdyti kitas užduotis. NAV turi įvertinti darbo (profesijos) galimybes po 12 savaičių nuo nedarbingumo atostogų pradžios.

Sergantys žmonės privalo susipažinti su nedarbingumo išmokų taisyklėmis ir įstatymais. Daugiau informacijos – nav.no.