Darbo aplinkos įstatymas apibrėžia darbo valandas, kai darbuotojas yra pavaldus darbdaviui. Laisvalaikis yra laikas nedarbo metu, kai darbuotojas nėra darbdavio žinioje.

Remiantis Darbo aplinkos įstatymu, darbo sutartimi ar kolektyviniu susitarimu, jūsų darbo laikas neturi viršyti 9 valandų per parą ir 40 valandų per savaitę.

Darbo aplinkos įstatymu nustatytos darbo valandos:

  • 9 valandos per 24 valandas;
  • 40 valandų per 7 dienas.

Dirbant pamainomis, naktimis arba sekmadieniais, įprastai dirbama 38 arba 36 valandas per savaitę. Dienų bei savaitės darbo valandų trukmė bei išdėstymas turi būti nurodyta jūsų darbo sutartyje.

Darbo valandų skaičiavimas pagal fiksuotą vidurkį

Darbo valandos gali būti apskaičiuotos remiantis fiksuotu vidurkiu. Tai reiškia, kad tam tikru laikotarpiu galima dirbti daugiau, negu leidžia normuotas darbo valandų skaičius sulyginant su trumpesnėmis darbo valandomis, išdirbtomis praeituose laikotarpiuose. Vidutinis išdirbtų valandų skaičius turi atitikti įprastas nustatytas darbo valandas.

Darbdavys bei darbuotojas gali susitarti dėl fiksuoto vidurkio raštu, jis taip pat gali būti nustatytas kolektyviniame darbuotojų susitarime arba praktikuojamas pagal Darbo inspekcijos suteiktą leidimą.

Sutartis tarp darbdavio ir darbuotojo

Darbo laikas darbdavio ir darbuotojo sutartyje ne ilgiau kaip vienerius metus gali būti paskirstytas taip:

  • 10 valandų per parą;
  • 48 valandos per 7 dienas.

48 valandų riba per septynias dienas gali būti apskaičiuota pagal nustatytą aštuonių savaičių laikotarpio vidurkį. Tačiau įprastos darbo valandos negali viršyti 50 valandų per savaitę.

Vidutinis išdirbtų valandų skaičius neturi viršyti įstatymų nustatytų darbo valandų ribų.

Pagal Darbo aplinkos įstatymo §14-9 dalies pirmosios pastraipos f punktą, toks susitarimas negali būti taikomas laikinai įdarbintiems darbuotojams.

Susitarimas tarp darbdavio bei darbuotojų atstovų įmonėje įpareigoja (ribojantį) kolektyvinį darbo susitarimą.

Darbo laikas darbdavio ir darbuotojo sutartyje ne ilgiau kaip vienerius metus gali būti paskirstytas taip:

  • 12,5 valandos per parą;
  • 48 valandos per 7 dienas.

48 valandų riba per septynias dienas gali būti apskaičiuota pagal nustatytą vidurkį aštuonių savaičių laikotarpyje. Tačiau įprastos darbo valandos negali viršyti 54 valandų per savaitę.

Tačiau vidutinis išdirbtų valandų skaičius neturi viršyti įstatymu nustatytų darbo valandų ribų. Taip pat negalima pratęsti valandų dirbant ilgiau negu aštuonias savaites.

Atsižvelgiant į Darbo inspekcijos leidimą:

Iki 26 savaičių darbo valandos gali būti paskirstytos maksimaliai:

  • 13 valandų per parą;
  • 48 valandas per 7 dienas arba 48 valandas vidutiniškai per 8 savaites.

Tačiau vidutinis valandų skaičius per laikotarpį negali viršyti įstatymais nustatytų darbo valandų.[/swpm_protected]