Jūsų socialinės apsaugos teisės Norvegijoje

Šiame vadove pateikta informacija buvo parengta ir atnaujinta glaudžiai bendradarbiaujant su Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistemos (Mutual Information System on Social Protection, MISSOC) nacionaliniais pranešėjais. Daugiau informacijos apie MISSOC tinklą rasite internete (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lt&catId=815). Šiame vadove bendrais bruožais aprašomos socialinės apsaugos sistemos, kurios veikia aptariamose šalyse. Daugiau informacijos galima rasti kituose MISSOC leidiniuose; visi jie…