Darbuotojų minimalus darbo atlyginimas:

 Atostogos ir derliaus darbuotojai

  • Darbininkai, jaunesni nei 18 metų: 95,15 NOK;
  • Virš 18 metų – dirbantys pirmąsias 12 savaičių: 115,15 NOK;
  • Virš 18 metų – dirbantys nuo 12 iki 24 savaičių (3–6 mėnesius): 120,65 NOK.

Darbuotojai, vyresni nei 18 metų, dirbantys daugiau nei 6 mėnesius, gauna nekvalifikuotų nuolatinių darbuotojų atlygį.

Pastoviems darbuotojams

  • Nekvalifikuoti darbuotojai: 135,05 NOK;
  • Darbininkai iki 18 metų: 104,65 NOK;
  • Priedas kvalifikuotiems darbuotojams: NOK 11,00.

Savaitgalių/valstybinių švenčių dienomis yra išmokamas priedas ūkininkų pagalbiniams darbuotojams, dirbantiems pagal nuolatinį grafiką.

Priedas sudaro 25% papildomos išmokos dirbant kas valandą.

Šeštadienį 13.00 val., sekmadienį – 24.00 val.

nuo 13.00 iki 24.00 val. Kalėdų ir Naujųjų Metų išvakarėse;

nuo 00.00 iki 24.00 val. perkeliamomis atostogomis ir gegužės 1 d. ir gegužės 17 d.

Mokiniams turi mokėti ne mažiau kaip 70% nekvalifikuotų darbuotojų atlyginimo normos.

Išlaidų kompensacija

 Išlaidos, patirtos dėl darbuotojų komandiruočių, pavyzdžiui, kelionių bei būsto išlaidos, nėra laikomos darbo užmokesčio dalimi pagal reglamentus.

Viršvaladžių priedai

 Žemės ūkio ir sodininkystės sektoriuose kolektyvinio susitarimo nuostatosdėl viršvalandžių nėra bendrai taikomos. Darbo aplinkos įstatymo nuostatos taikomos, nebent būtų susitarta dėl palankesnio viršvalandinio priedo. Pagal Darbo aplinkos įstatymo § 10-6 skirsnio 11 dalį turi būti sumokėtas viršvalandinis priedas, lygus 40% valandos tarifo.

 

Mokesčiai yra taikomi nuo 2017 m. birželio 1 d.