Taikoma visiems vairuotojams, gabenantiems krovinius transporto priemonėmis, kurių bendras svoris viršija 3,5 tonos. Tai taip pat taikoma tiems darbuotojams kurie dirba užsienio (ne Norvegijoje įsteigtoje) įmonėje, atliekantiems komandiruotę, jei krovinio gabenimas yra susijęs su paslaugų teikimu, pagal Darbo aplinkos įstatymo § 1-7 skirsnį (komandiruotės).

 Minimalus valandinis atlyginimas

Visi darbuotojai, atliekantys krovinių gabenimą keliais (transporto priemonėmis, kurių bendra masė viršija 3,5 tonos), minimalus valandinis atlyginimas yra 167,65 NOK.

Nėra taikoma nuosavų įmonės prekių gabenimui.

Mokestis yra taikomas nuo 2017 m. birželio 1 d.

Darbo užmokestis – Keleivių transportavimas kelioniniu autobusu (9)

 Taikoma visiems įmonių darbuotojams, vairuojantiems keleivinius autobusus, kuriems nėra taikoma konkurencija dėl licencijos (pagal Profesinio transporto įstatymo § 8 skirsnį).

Minimalus valandinis atlyginimas

 Įmonių darbuotojams, vairuojantiems keleivių transportavimo autobusus, yra mokamas minimalus valandinis atlyginimas: 154,57 NOK.

Tai taip pat taikoma užsienio įmonių darbuotojams, jeigu transporto priemonė yra priskiriama prie darbuotojo komandiruotės, teikiant laikinas paslaugas, kaip nustatyta Darbo aplinkos įstatymo § 1-7 skirsnyje.

Tai nėra taikoma mokiniams ar asmenims, dalyvaujantiems darbo rinkos schemose.

Mokesčiai taikomi nuo 2017 m. birželio 1 d.