Minimalus atlyginimas buvo nustatytas tam tikruose darbo sektoriuose, kad apsaugoti užsieniečius darbuotojus nuo mažesnių atlyginimų bei prastesnių darbo sąlygų nei įprasta Norvegijoje.

Darbo užmokestis – Viešbučių ir restoranų sektorius 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvedamas minimalus valandinis tarifas:

  • 16 metų darbuotojams – 102,18 NOK;
  • 17 metų darbuotojams – 111,68 NOK;
  • 18 metų darbuotojams – 125,94 NOK;
  • Vyresniems nei 18 metų darbuotojams – 157,18 NOK.

Jeigu darbdavys apgyvendina įmonės patalpose, atskaičiuojamas mokestis negali virsyti:

  • Už vienvietį kambarį – 531,55 NOK per mėn.;
  • Už dvivietį kambarį – 345,73 NOK per mėn.

Darbo užmokestis – Kiti sektoriai

Kituose (aukščiau nenurodytuose) Norvegijos darbo sektoriuose bendras minimalus darbo užmokestis nenurodytas.

Darbo užmokestis turi būti derinamas tarp darbdavio ir darbuotojo.

Kelionių bei apgyvendinimo išlaidos 

Darbams statybose, jūrų statybų pramonėje, bei valymo paslaugų darbams, kurie reikalauja nakvynės ne savo namuose, darbdavys, gavęs susitarimą, padengs būtinas išlaidas, susijusias su darbo pradžia bei darbo pabaiga (pagrįstam kelionių kiekiui).

Prieš darbdaviui įdarbinant darbuotoją, darbui su numatomomis  komandiruotėmis, yra nustatomos apgyvendinimo sąlygos. Darbdavys privalo apmokėti darbuotojo apgyvendinimo išlaidas, tačiau yra nustatomos fiksuotos apgyvendinimo išlaidos, kurios gali būti suderintos bei apmokėtos pagal pateiktas sąskaitas.

Krovinių gabenimo sektoriuje, susijusiame su planuojamomis nakvynėmis kelyje, dienpinigiai yra mokami pagal suderintus tarifus, kurie yra patvirtinti institucijos, dėl neapmokestinamų pragyvenimo išlaidų. Trečdalis dienpinigių yra mokami už kiekvieną aštuonių valandų laikotarpį.

Darbinės uniformos

Darbdavys privalo pateikti reikalingus bei atitinkamus metų sezoną darbo rūbus bei apsauginę avalynę.

Pareiga pateikti informaciją, siekiant užtikrinti atitikimą bei patikrinimo teisę

Darbdavio atsakomybė užtikrinti, kad būtų laikomasi bendrai taikomų sąlygų. Tačiau keletas kitų šalių turi šias teises bei įsipareigojimus:

  • Organizuojantysis užsako darbą/paslaugą iš tiekėjo/rangovo ar subrangovo ir privalo pateikti informaciją apie šias nuostatas.
  • Pagrindinis rangovas privalo užtikrinti, jog subrangovai suteikia bendrai taikomas sąlygas.
  • Darbuotojų atstovai pagrindinėje rangovo įmonėje, turi teisę reikalauti, kad būtų patikrintas darbo užmokestis bei darbo sąlygos sektoriuose, kuriuose galioja kolektyvinis darbo susitarimas.

Išimtys

Taisyklės nėra taikomos tiems darbuotojams, kurie turi teisę gauti palankesnį atlyginimą arba palankesnes darbo sąlygas pagal susitarimą arba jo/jos kilmės šalyje galiojančius teisės nuostatus bei aktus.

 ES, EØS, ELPA piliečiams suteikiama teisė apsigyventi

Darbuotojams, kurie yra ES, EØS, ELPA šalių piliečiai, nereikia kreiptis dėl leidimo gyventi Norvegijoje, tačiau jie gali elektroniniu būdu užsiregistruoti Imigracijos direktorato interneto svetainėje (UDI).

Asmenys, kurie užsiregistravo, privalo atvykti i UDI (policiją) arba Užsienio darbuotojų aptarnavimo centrą (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere).

ES, EØS, ELPA šalių piliečiai, turintys galiojančias asmens tapatybės korteles arba pasus, turi teisę apsigyventi Norvegijoje trims mėnesiams.

 

Darbo inspekcijos vaidmuo

Norvegijos Darbo inspekcija prižiūri šių taisyklių laikymąsi. Darbo inspekcija gali skirti draudimus arba išrašyti baudas, nutraukti darbą arba apie tai pranešti policijai. [/swpm_protected]