Visi darbuotojai turi teisę į atostogas. Atostogų atlyginimas privalo sudaryti nemažiau kaip 10,2 % atostoginių apskaičiavimo pagrindo.

Atostoginių skaičiavimo pagrindas yra praėjusių metų darbo atlyginimas. Darbuotojai, kurie yra vyresni nei  60 m., turi teisę gauti atostoginių atlyginimą ne mažiau kaip 12,5 %.

Atostoginių skaičiavimo pagrindas turi būti parodytas atlyginimo bei mokesčių pažymoje, kurioje yra atskaitymai už kvalifikacinius metus.

Dažniausiai atostoginiai yra išmokami paskutinę algos ismokėjimo dieną prieš atostogas. Tačiau, paprasta tvarka, atostoginiai yra išmokamos tam tikrą mėnesį, pvz. birželį.

Neleidžiama įtraukti atlyginimą už atostoginius į įprastą darbo užmokestį, nebent yra tiesiogiai reglamentuojama kolektyviniuose sutarimuose.

Atostoginiai po atleidimo iš darbo

 Nutraukus sutartį su darbuotoju, mokama pilna atostoginių išmoka, kuri buvo uždirbta iki paskutinės darbo dienos. Mokėjimas atliekamas paskutinę darbo dieną, prieš darbuotojui išeinant iš darbo.

Atostoginių neapmokėjimas

 Skaitykite daugiau

 Ką galite padaryti, jeigu jūsų darbdavys nesumoka atostoginių išmokos arba moka mažiau, negu jūs turite teisę gauti.